Artövervakning - Flodpärlmussla 2018

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 15

Publikationstyp: Rapport

Denna rapport redovisar resultat från regional miljöövervakning av flodpärlmussla. I övervakningsprogrammet ingår totalt 16 vattendrag och varje år övervakas två av dessa. Det innebär att vi besöker varje vattendrag vart åttonde år.

Vi följer förändringen av antalet individer i avgränsade bestånd av flodpärlmusslor och för att se om och hur väl de lyckas föröka sig tittar vi på andelen små/unga musslor under 50 mm i längd.

Under 2018 inventerades Hundträskbäcken och Tallån. Populationerna av flodpärlmussla består av cirka 49 000 individer i Hundträskbäcken samt cirka 44 000 i Tallån.

Kontakt