Årsredovisning 2020

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer: 106-1837-2021

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2021

Sidantal: 174

Publikationstyp: Rapport

Länsstyrelsens årsredovisning är uppbyggd för att motsvara kraven i förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag (FÅB). Den består av delarna:

  • Landshövdingen har ordet
  • Årsredovisningens innehåll
  • Resultatredovisning
  • Övriga återrapporteringskrav
  • Finansiell redovisning
  • Landshövdingens underskrift av årsredovisningen
  • Bilagor.

Resultatredovisningen inleds med ett avsnitt som vi kallar Om Länsstyrelsen. Här beskrivs länsstyrelsens övergripande mål och uppdrag, hur vi jobbar med den strategiska styrningen samt verksamhets- och organisationsutveckling. Sedan följer Läget i länet, där en regional lägesbild presenteras med utgångspunkt i en av de tre nationella utmaningar som SCB identifierat. Vi belyser klimatfrågan ur de tre hållbarhetsperspektiven i en integrerad bild av läget i länet. Efter detta följer avsnittet Redovisning av verksamhetsområden, där återrapporteringskrav och uppdrag redovisas uppdelat på verksamhetsområden som utgår från den länsstyrelsegemensamma verksamhets- och ärendestrukturen.

Kontakt