Årsredovisning 2019

Om publikationen

Löpnummer: saknas

Diarienummer: 106-2305-2020

ISBN/ISSN-nr: 0283-9636

Publiceringsår: 2020

Sidantal: 173

Publikationstyp: Planeringsunderlag

Länsstyrelsen – en samlande kraft.

Sverige är indelat i 21 län och varje län har en länsstyrelse och en landshövding. Länsstyrelsen är regeringens ombud i länet och ska både förverkliga den nationella politiken och samtidigt ta hänsyn till regionala förhållanden och förutsättningar. Länsstyrelsen är alltså en viktig länk mellan länets kommuner och dess invånare å ena sidan och regeringen, riksdagen och de centrala myndigheterna å den andra sidan.

Det här är länsstyrelsen i Norrbottens läns årsredovisning för år 2019.

Kontakt