Årsredovisning 2017

Om publikationen

Löpnummer: Saknas

Diarienummer: 106-1322-2018

ISBN/ISSN-nr: 0283-9636

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 213

Publikationstyp: Rapport

Länsstyrelsen – en samlande kraft!

Sverige är indelat i 21 län och varje län har en länsstyrelse och en landshövding. Länsstyrelsen är regeringens ombud i länet och ska både förverkliga den nationella politiken och samtidigt ta hänsyn till regionala förhållanden och förutsättningar. Länsstyrelsen är alltså en viktig länk mellan länets kommuner och dess invånare å ena sidan och regeringen, riksdagen och de centrala myndigheterna
å den andra sidan.

Årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning.

Kontakt