Agenda 2030 - en broschyr om Globala målen för hållbar utveckling

Om publikationen

Löpnummer: Saknas

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: Saknas

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 4

Publikationstyp: Broschyr/folder

En informationsbroschyr i A5-format som beskriver vårt arbete och uppdrag med Agenda 2030.

Regeringens uppdrag:

"Länsstyrelsen ska, i samverkan med andra aktörer inom länen, verka för att sprida information om Agenda 2030-arbetet på regional och lokal nivå."

Du kan även hitta mer länkar och informationsmaterial på vår webbsida.


Kontakt