Abisko nationalpark - Tillgänglighet

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 8

Publikationstyp: Broschyr/folder

I Abisko nationalpark är naturen nära! I den här foldern beskriver vi hur tillgängligheten i nationalparken är anpassad på olika sätt. Det finns detaljerade beskrivningar av två olika utflyktsmål, samt en karta.

Foldern kan laddas ner som pdf. Den finns på både svenska och engelska.

Kontakt