Utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter

Länsstyrelsen kan hjälpa till med pengar till integrationsinsatser som underlättar etablering i samhället, skapar nätverk, stödjer språkinlärning eller ger socialt stöd till ensamkommande barn.

Länsstyrelsen har möjlighet att bidra med ersättning för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter som riktas till nyanlända personer, ensamkommande barn och asylsökande personer. Länsstyrelsen ska verka för att stärka den civila sektorns roll och främja samverkan mellan den civila sektorn och kommuner.

Vi ger ersättning till insatser som bedrivs utan vinstsyfte, och som kommunen genomför i egen regi eller tillsammans med en eller flera organisationer.

Insatserna ska syfta till något av detta:

  • underlätta etableringen i samhället
  • skapa nätverk
  • stödja språkinlärning
  • ge socialt stöd till ensamkommande barn.

Målgrupp för insatserna

Insatserna ska vända sig till nyanlända invandrare och/eller asylsökande personer. I målgruppen ingår även ensamkommande barn som är asylsökande eller har uppehållstillstånd. En insats kan riktas till en eller flera av målgrupperna.

Utlysning av medel

Länsstyrelsen i Norrbotten kan nu fördela 658 130 kronor för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter.

Medlen kan endast sökas av kommuner och ansökan ska ha inkommit till Länsstyrelsen senast den 24 september 2018. OBS! Förlängd ansökningstid.

Ansökan görs på blanketten nedan och skickas till: norrbotten@lansstyrelsen.se. Ange i meddelandet att det handlar om en ansökan om medel för att utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter.

Mer information och blanketter:

Redovisning

Insatserna ska redovisas i del- och slutrapporter, som lämnas in till Länsstyrelsen. Den redovisningsmall som ska väljas är den som rör det år då insatsen beviljades medel.

Kommuner som beviljats medel ska lämna in del- och slutrapporter. Delredovisning ska lämnas till Länsstyrelsen i Norrbottens län i enlighet med vad som anges i beslutet. En undertecknad slutredovisning ska ha kommit in till Länsstyrelsen senast två månader efter att insatsen avslutats. Den redovisningsmall som ska väljas är den som rör det år då insatsen beviljades medel.

Alla redovisningar skickas med e-post till: norrbotten@lansstyrelsen.se

Ange insatsens ärendenummer så kommer rapporten rätt.

 

Kontakt

Länsstyrelsen i Norrbottens län


Kristine Lejonklou