Utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända

Vill du utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända personer och ensamkommande barn? Du kan söka medel för det.

Länsstyrelsen fördelar medel till kommuner och kommunalförbund för verksamhet och samverkan som väsentligt bidrar till att underlätta bosättning och öka mottagningskapaciteten i kommunerna.

Prioritetsgrunder 2018

Under 2018 ska Länsstyrelsen vid fördelning av utvecklingsmedlen prioritera:

  • Insatser som bidrar till att underlätta bosättning och öka mottagningskapaciteten i kommunerna.
  • Insatser som syftar till att skapa förutsättningar för att förmedla eller på annat sätt underlätta uthyrning av privatpersoners bostäder till nyanlända personer.
  • Insatser som syftar till att utveckla samverkan mellan olika aktörer, såsom kommuner, myndigheter och civilsamhälle.

Målgrupp för insatserna

Insatserna ska vända sig till nyanlända personer med uppehållstillstånd eller till ensamkommande barn som är asylsökande eller har uppehållstillstånd.

Så här ansöker du

Länsstyrelsen i Norrbotten har 3,15 miljoner kronor att fördela under år 2018. Ansökan  ska ha inkommit till Länsstyrelsen i Norrbotten senast den 25 september 2018.

Ansökan görs på blanketten nedan och skickas till: norrbotten@lansstyrelsen.se. Ange i meddelandet att det handlar om en ansökan om medel för att utveckla beredskap och kapacitet att ta emot nyanlända.

Mer information och blanketter:

Redovisning

Insatserna ska redovisas i del- och slutrapporter. Den redovisningsmall som ska väljas är den som rör det år då insatsen beviljades medel.

Redovisningsmallar för 2018 kommer.

Redovisningsmallar för 2017

Delrapportsmall § 37 2017länk till annan webbplats

Slutrapportsmall § 37 2017länk till annan webbplats

Redovisningsmallar för 2016

Delrapportsmall §37 2016länk till annan webbplats

Slutrapportsmall §37 2016länk till annan webbplats

Redovisningsmallar för 2015

Delrapportsmall §37 2015länk till annan webbplats

Slutrapportsmall §37 2015länk till annan webbplats

Redovisningsmallar för 2014

Slutredovisninglänk till annan webbplats

Delredovisning ska lämnas till Länsstyrelsen i Norrbottens län i enlighet med vad som anges i beslutet. En undertecknad slutredovisning ska ha kommit in till Länsstyrelsen senast två månader efter att insatsen avslutats.

Ifylld rapportmall skickas med e-post till: norrbotten@lansstyrelsen.se

Ange insatsens ärendenummer så kommer den rätt.

 

Kontakt

Länsstyrelsen i Norrbottens län


Kristine Lejonklou