Utbildningen Bättre bemötande - för integration och tillväxt i Norrbotten

Banner för projektet Integration & Tillväxt i Norrbotten. Kvinnor vid sjö och logga.

Utbildningen "Bättre bemötande" vänder sig till dig som möter asylsökande eller nyanlända i din yrkesroll, som arbetsgivare, i din förening eller som privatperson. Syftet är att höja vår samlade kompetens för att ge enhetlig och tydlig information till den som söker asyl eller är nyanländ i Sverige.

En flexibel utbildning på webben

Eftersom utbildningen ligger på webben kan du genomföra den som det  passar just dig. Du kan välja att genomföra den enskilt eller i en studiegrupp. Sammanlagt tar hela utbildningen ca 4 timmar att genomföra. Den finns även i en förkortad version.

Utbildningen ger dig grundläggande fakta om alla delar i asylprocessen. Den ökar din kulturkompetens så att det blir lättare att förstå kulturkrockar och hantera konflikter. Du får också konkreta tips och råd för ett tydligt bemötande.

Utbildningsinnehållet bygger på filmade sekvenser med olika medverkande, där vissa pass har karaktären av kortare föreläsningar. 

Så här gör du!

  1. Gå in på utbildningsportalen och skapa ett användarkonto med ditt namn och din e-postadress. Detta för att vi ska kunna utvärdera och följa upp utbildningssatsningen. Läs här om hur Länsstyrelsen hanterar dina personuppgifter enligt GDPR.öppnas i nytt fönster
  2. Här kan du ladda ned en PDF med en instruktion om hur du går till väga, lathunden "Skapa användarkonto till Bättre bemötande"PDF
  3. Vill du veta mer, kontakta projektledare Anna-Maria Lundkvist-Monroy, 010-225 53 77.

Norrbotten behöver människor som kan bidra till länets utveckling. Projektet Integration & Tillväxt i Norrbotten arbetar sedan hösten 2016 för en effektivare asylmottagning i länet. I projektet utvecklar vi effektiva former för samarbete mellan olika parter i asylprocessen och för att höja den samlade kompetensen.

Länsstyrelsen Norrbotten driver projektet i samarbete med Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Region Norrbotten, Norrbottens Kommuner, Luleå tekniska universitet och civila samhället. Projektet stöds av Asyl, migrations- och integrationsfonden i EU.

Två loggor Integration & Tillväxt i Norrbotten

Kontakt

Anna-Maria Lundkvist-Monroy

Projektledare för "Integration och tillväxt i Norrbotten"

Länsstyrelsen i Norrbottens län