Föräldraskapsstöd

Länsstyrelsen stödjer kommuner, landsting, regioner och andra aktörer i arbetet med att utveckla föräldraskapsstöd.

Föräldraskapsstöd är ett brett begrepp som innefattar olika insatser riktade till föräldrar, vilka har som mål att stärka föräldraförmågan och relationen mellan förälder och barn. Det kan till exempel handla om föreläsningar, seminarier, föräldratelefon, webbplats, ledarledda föräldragrupper och professionell rådgivning.

Målet med föräldraskapsstöd är att främja hälsa och att förebygga ohälsa bland barn och ungdomar. Forskning visar att en av de viktigaste skyddsfaktorerna för barns hälsa är en god relation till föräldrarna. En god relation mellan föräldrar och barn verkar skyddande mot ohälsa och sociala problem för barnet.

Den 30 augusti 2018 beslutade regeringen om en ny nationell strategi för ett stärkt föräldraskapsstöd med målet att alla föräldrar ska erbjudas föräldraskapsstöd under barnets hela uppväxt.

Stöd för utveckling av föräldraskapsstöd

Under 2018–2021 ska Länsstyrelsen samverka med kommuner, landsting, regioner och andra aktörer för utveckla ett kunskapsbaserat, samordnat, långsiktigt och i huvudsak universellt stöd i föräldraskapet till föräldrar med barn upp till 18 år.

Viktiga utgångspunkter i vårt uppdrag är ett jämställt föräldraskap, barnens rättigheter samt att främja jämlikhet och jämställdhet. I arbetet ska vi även ta hänsyn till funktionshinderperspektivet och förebyggandet av våld.

I Länsstyrelsens verktyg Infogeneratorn finns information om föräldraskapsstöd på flera språk.

Infogeneratornlänk till annan webbplats

Rapporter och skrifter:

Slutrapport för Länsstyrelsens uppdrag 2014–2017PDF

Föräldraskap och tonårstidPDF

Kontakta oss gärna om du vill veta mer om föräldraskapsstöd.

Kontakt

Länsstyrelsen i Norrbottens län


Katarina Sandling Jonsson

Handläggare