Landshövding och länsledning

Landshövding

Landshövdingen är regeringens företrädare i länet och utses ofta i ett sexårigt förordnande. Det kan förlängas om personen inte har uppnått pensionsåldern. En viktig uppgift för landshövdingen är att samordna den statliga verksamheten i länet. Landshövdingen ska även följa länets tillstånd och informera regeringen om länets behov

Björn O. Nilsson

Björn O. Nilsson

Björn O. Nilsson är landshövding i Norrbottens län sedan 1 juni 2018.

Han är biokemist och företagsledare och har haft uppdrag inom bland annat Kungliga Vetenskapsakademien, Ångpanneföreningen och Swedish Young Academy Foundation. Han är också hedersdoktor vid Umeå universitet.

Björns förordnande som landshövding varar till och med 31 december 2020.

Länsstyrelsen driver och samordnar frågor som främjar länets utveckling i ett stort antal olika partnerskap och delegationer. Ett flertal leds av landshövdingen och omfattar strategiskt viktiga utvecklingsfrågor för hela länet.

Partnerskap och samverkan

Länsråd

I länet finns ett länsråd som leder det dagliga arbetet i Länsstyrelsen. Länsrådet fungerar också som landshövdingens närmaste medarbetare och ersättare när hen inte är i tjänst eller har förhinder. Länsrådet utses av regeringen efter normalt rekryteringsförfarande.

Johan antti

Johan Antti

Johan Antti är länsråd sedan 2009. Före det har han bland annat varit kommunchef i Övertorneå kommun och regionchef på Skatteverket.

Länsstyrelsen är en så kallad enrådighetsmyndighet med insynsråd. Insynsrådet ska uppfylla kravet på demokratisk insyn och medborgerligt inflytande.

Rådet ska vara ett stöd för myndighetschefen och kan i princip fylla samma funktion som en styrelse men med begränsat ansvar och utan beslutsbefogenheter. Tidigare hade länsstyrelserna styrelser men 2007 beslutade regeringen att styrelserna skulle ersättas med insynsråd.

Landshövdingen föreslår ledamöter och regeringen beslutar.

Länsstyrelsens insynsråd i Norrbotten består av av följande ledamöter:

  • Birgitta Bergvall-Kåreborn, professor, Luleå
  • Johan Johansson, verkställande direktör, Boden
  • Ida Karkiainen, riksdagsledamot, Haparanda
  • Patrik Lundgren, renskötare, Arvidsjaur
  • Kajsa Myrberg, direktör, Luleå
  • Tomas Mörtberg, kommunalråd, Övertorneå
  • Göran Nilsson, marknadsområdeschef, Luleå
  • Eva Sundin, verkställande direktör, Luleå


Kontakt

Länsstyrelsen i Norrbottens län