Vind i kombination med snöfall på kalfjället i Norrbottens länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Tillstånd för tävling eller uppvisning med motorfordon

Vill du anordna en tävling eller uppvisning med motorfordon på väg? Då behöver du först ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen.

För att få anordna en tävling eller uppvisning med fordon på en väg behöver du ansöka om tillstånd hos länsstyrelsen i det län där tävlingen eller uppvisningen ska vara. Om arrangemanget berör mer än ett län ska ansökan göras i det län där tävlingen startar.

Tävling och uppvisning på väg

Ansökan om tillstånd för tävling eller uppvisning med motorfordon
För- och efternamn

Telefonnummer

Datum och tid för tävlingens/uppvisningens start (obligatorisk) * (obligatorisk)
Datum och tid för tävlingens/uppvisningens start (obligatorisk)
Datum och tid för tävlingens/uppvisningens slut (obligatorisk) * (obligatorisk)
Datum och tid för tävlingens/uppvisningens slut (obligatorisk)

Tävling och/eller uppvisning (obligatorisk) * (obligatorisk)
Tävling och/eller uppvisning (obligatorisk)


Bilsportsgren (frivillig)
Bilsportsgren (frivillig)Tävlingsstatus (frivillig)
Tävlingsstatus (frivillig)
Specialsträckor avstängda för annan trafik (frivillig)
Ange vilka tider som var och en av specialsträckorna ska vara avstängda för annan trafikGenomförs tävlingen eller uppvisningen på enskild väg? (obligatorisk) * (obligatorisk)
Genomförs tävlingen eller uppvisningen på enskild väg? (obligatorisk)


Om ja, finns medgivande från ägare av enskild väg? (frivillig)
Om ja, finns medgivande från ägare av enskild väg? (frivillig)Max 10 MB

Max 10 MB

Försäkringar
Genom att skicka in ansökningsformuläret godkänner arrangören att tävlande har licens utfärdad av Svenska Bilsportförbundet (SBF) och alla tävlingens funktionärer är olycksfallsförsäkrade genom SBF, tävlande med licens och starttillstånd utfärdade av ett annat land innehar försäkring i enlighet med det landets regler för försäkring, vagnskadeförsäkringens giltighet meddelas de tävlande i PM, trafikförsäkringen gäller för hela tävlingen, samtliga deltagande fordon i tävlingen/uppvisningen genomgår en säkerhetsbesiktning innan start och säkerhetskontrollen genomförs enligt Svenska Bilsportförbundets regler, framtagna i samråd med Transportstyrelsen.

Kontakt