Tillstånd för tävling eller uppvisning med cykel

Vill du anordna en tävling eller uppvisning med cykel på väg? Då behöver du först ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen.

För att få anordna en tävling eller uppvisning med fordon på en väg behöver du ansöka om tillstånd hos länsstyrelsen i det län där tävlingen eller uppvisningen ska vara. Om arrangemanget berör mer än ett län ska ansökan göras i det län där tävlingen startar.

Tävling och uppvisning på väg

Ansökan om tillstånd för tävling eller uppvisning med cykel
För- och efternamn

Telefonnummer


Datum och tid för tävlingens/uppvisningens start (obligatorisk) * (obligatorisk)
Datum och tid för tävlingens/uppvisningens start (obligatorisk)
Datum och tid för tävlingens/uppvisningens slut (obligatorisk) * (obligatorisk)
Datum och tid för tävlingens/uppvisningens slut (obligatorisk)


Tävling och/eller uppvisning (obligatorisk) * (obligatorisk)
Tävling och/eller uppvisning (obligatorisk)
ex. stoppförbud, hastighetsbegränsning eller parkeringsförbud

Ange gärna vilka kommuner som berörs samt vägnummer


Max 10 MB

Max 10 MB

Om det skulle krävas tillstånd enligt ordningslagen för offentlig tillställning prövas detta av Länsstyrelsen efter samråd med Polismyndigheten. Någon separat ansökan behöver inte lämnas till Polismyndigheten.

Kontakt