Ansök om tillstånd för tävling eller uppvisning med cykel
För- och efternamn

Telefonnummer


Datum och tid för tävlingens/uppvisningens start (obligatorisk) * (obligatorisk)
Datum och tid för tävlingens/uppvisningens start (obligatorisk)
Datum och tid för tävlingens/uppvisningens slut (obligatorisk) * (obligatorisk)
Datum och tid för tävlingens/uppvisningens slut (obligatorisk)


Tävling och/eller uppvisning (obligatorisk) * (obligatorisk)
Tävling och/eller uppvisning (obligatorisk)
ex. stoppförbud, hastighetsbegränsning eller parkeringsförbud

Ange gärna vilka kommuner som berörs samt vägnummer


Max 10 MB

Max 10 MB

Om det skulle krävas tillstånd enligt ordningslagen för offentlig tillställning prövas detta av Länsstyrelsen efter samråd med Polismyndigheten. Någon separat ansökan behöver inte lämnas till Polismyndigheten.

Kontakt