Demokratin 100 år

Från vänster: Lotta Finstorp, landshövding Norrbottens län, Birgitta Larsson, kommunalråd Gällivare kommun, Helena Stenberg, kommunalråd, Piteå kommun, Ulrica Hammarström, kommunalråd Pajala kommun, Claes Nordmark, kommunalråd Bodens kommun, Carina Sammeli, kommunalråd Luleå kommun, Sven Tornberg, kommunalråd Haparanda Stad, Sara Lundberg, kommunalråd Arvidsjaur, Tomas Mörtberg, kommunalråd Övertorneå kommun

Länets representanter har undertecknat Deklaration för en stark demokrati.

Detta är en unik satsning för demokratin som säger att Norrbotten med gemensamma krafter ska utveckla och stärka de demokratiska principerna. Deklarationen är en avsiktsförklaring och en katalysator för olika satsningar och initiativ kring demokratin som görs av aktörer runt om i landet.

Kraftsamling bland Norrbottens aktörer

Den 18 februari 2021 samlades alla kommunerna, Länsstyrelsen, regionen, Luleå tekniska universitet, Sametinget och Polarforskningssekretariatet för att lyfta demokratin och manifestera sitt stöd i denna gemensamma kraftsamling.

Demokratin ska stärkas med gemensamma krafter

Demokratistuga 2021

Under hösten besöker Demokratin 100 års demokratistuga Gällivare, Boden och Haparanda. Demokratistugan är ett mobilt kunskapscenter om demokratin och kan användas för mindre seminarier, workshops och liknande aktiviteter om demokratin.

Kontakt