Utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända

Vill du utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända personer och ensamkommande barn? Du kan söka medel för det.

Länsstyrelsen fördelar medel till kommuner och kommunalförbund för verksamhet och samverkan som väsentligt bidrar till att underlätta bosättning och öka mottagningskapaciteten i kommunerna. Under 2020 förfogar länsstyrelserna över 60 miljoner för fördelning. 

Prioritetsgrunder 2020

Under 2020 ska Länsstyrelsen vid fördelning av utvecklingsmedlen prioritera:

  • Insatser som syftar till att utveckla boendelösningar för mottagande av nyanlända som har beviljats uppehållstillstånd med anledning av studier på gymnasial nivå
  • Insatser som syftar till att utveckla samverkan mellan olika aktörer, såsom kommuner, myndigheter och civilsamhälle.

Målgrupp för insatserna

Insatserna ska vända sig till nyanlända personer med uppehållstillstånd eller till ensamkommande barn som är asylsökande eller har uppehållstillstånd.

Så här ansöker du

Länsstyrelsen i Norrbotten har 2,33 miljoner kronor att fördela under år 2019. Ansökan ska göras på särskild blankett och ha inkommit till Länsstyrelsen i Norrbotten senast den 20 september 2019.  

Utlysningen av medel är stängd och handläggning av ärenden pågår.

Information och blanketter:

Information om insatser som beviljats medel:

Söka medel

Information om kommande utlysning kommer våren 2020.

Redovisning

Insatserna ska redovisas i del- och slutrapporter. Den redovisningsmall som ska väljas är den som rör det år då insatsen beviljades medel.

Delredovisning ska lämnas till Länsstyrelsen i Norrbottens län i enlighet med vad som anges i beslutet. En undertecknad slutredovisning ska ha kommit in till Länsstyrelsen senast två månader efter att insatsen avslutats.

Ifylld rapportmall skickas med e-post till: norrbotten@lansstyrelsen.se

Ange insatsens ärendenummer så kommer den rätt.

 

Kontakt

Länsstyrelsen i Norrbottens län


Kristine Lejonklou