Projektet Integration och tillväxt i Norrbotten

Projektet Integration & Tillväxt i Norrbotten som avslutades sista december 2019 samlade aktörer i länet med syfte att utveckla en hållbar modell för att bättre ta tillvara på asylsökande personers kompetens.

Genom projektet skapades en webbaserad basutbildning som ger grundläggande kunskap om vilken process en asylsökande person går igenom, om kulturskillnader och hur man kan bemöta dem. Utbildningen ligger kvar på nätet under hela år 2020 och den som vill öka sin kunskap kring asylsökandes process, kulturskillnader och bemötande kan göra det genom att använda länken nedan

Utbildningen Bättre bemötande