Bättre bemötande - en basutbildning för dig som möter asylsökande

Webbutbildningen Bättre Bemötande erbjuds kostnadsfritt länets arbetsplatser, kommuner och föreningar. Den bygger på filmat innehåll med olika medverkande och innehåller tre huvuddelar: Introduktion, Asylprocessen och Kulturkunskap. Varje del består av olika moment. Delarna kan genomföras var för sig och kombinerat med varandra. Efter varje moment gör du ett ”prov” med flervalsfrågor. Vissa pass har karaktären av längre föreläsningar. Efter avklarad utbildning får du ett personligt utbildningsdiplom.

Utbildningen Bättre bemötande Länk till annan webbplats.