Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Totalförsvarsövning Vilde

Övningen genomförs i samverkan med Försvarsmakten och syftet är att pröva, utveckla och stärka totalförsvarsförmågan i Norrbotten, både inför och under ett väpnat angrepp. Övningen ska också ge underlag för den fortsatta utvecklingen och planeringen av totalförsvaret.

Totalförsvarsövning Vilde är uppdelad i olika moment där både lokala och regionala övningar ingår. De olika momenten genomförs under 2022-2024.

Den 28 april mellan klockan 08.00-12.00 genomför Länsstyrelsen i samverkan med Försvarsmakten ett av övningsmomenten i Kiruna. Övningsmomentet är en del av Försvarsmaktens övning Aurora 23 som pågår samtidigt på flera olika platser i Sverige.

Mer information om övning Aurora 23 på Försvarsmaktens webbplats Länk till annan webbplats.

Övningen kommer att genomföras i gamla Kiruna centrum, i anslutning till Vänortstorget, Folkets hus och Steinholtzgatan.

Övning Vilde i Kiruna

Delövningen som genomförs i Kiruna 28 april 2023 är en fältövning med fokus på hantering av en CBRNE-händelse. (CBRNE står för kemiska, biologiska, radiologiska, nukleära och explosiva ämnen.

Fältövningens mål är att öka kunskapen om roller, ansvar, tillämpningar av regelverk och arbetsformer på lokal och regional nivå. Övningen ska även öka förmågan till samverkan mellan civila och militära aktörer.

Deltagare i övningen

  • Försvarsmaktens Skyddscentrum
  • Försvarsmakten Västerbottensgruppen
  • Försvarsmakten Lapplandsjägargruppen
  • Region Norrbotten
  • Polismyndigheten Polisområde Norrbotten
  • Räddningstjänsten Kiruna kommun
  • Räddningstjänsten Piteå kommun
  • Statens veterinärmedicinska anstalt

Hur påverkar övningen mig som bor i Kiruna?

  • Ökad närvaro av militära fordon och blåljusverksamhet, särskilt i gamla centrum.
  • Del av Steinholtzgatan kommer att vara avstängd den 28 april mellan 08.00-12.00. Boende i området kommer att kunna ta sig till och från sina bostäder som vanligt, men det kommer att finnas begränsad tillgång till de parkeringsplatser som ligger inom de avstängda områdena som är markerade med gult på bilden nedan.
En kartbild över Kirunas gamla centrum med en röd markering som visar att Vänortstorget, parkeringen framför Folkets hus samt del av Steinholtzgatan tillhör övningsområdet.

Den röda markeringen på kartbilden visar vilka delar av Kiruna som övningsområdet omfattar. De gulmarkerade områdena kommer att vara helt avstängda under den tid som övningen pågår vilket innebär att allmänheten inte kommer att ha tillträde där. Det handlar om parkeringen framför Folkets hus samt den del av Steinholtzgatan som ligger vid huset med ingångarna 35-43.

De boende i de närliggande husen kommer att kunna ta sig till sina bostäder som vanligt, men det kommer att vara begränsad tillgång till parkeringarna i det avstängda området på Steinholtzgatan. På parkeringen framför Folkets hus kommer det inte att vara möjligt att parkera mellan kl 07.00-12.00 den 28 april.

Kartbilden i större format

Kontakt