Risk för gräsbrand i Norrbottens länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Utbildning och stöd

Länsstyrelsen erbjuder utbildning och övning för dem som arbetar med krisberedskap och skydd mot olyckor i länet.

Länsstyrelsen utbildar och övar med ansvariga aktörer inom krisberedskap och skydd mot olyckor i länet. Det gör vi för att samhället ska ha en god förmåga att hantera stora olyckor och kriser i länet.

Övningarna och utbildningarna kan ske inom länet, men även aktörer utanför länet kan delta. Ibland deltar vi även i utbildningar som anordnas av andra. 

Aktuella övningar med regionalt deltagande

Under 2020 genomfördes en nationell totalförsvarsövning i syfte att stärka totalförsvarsförmågan i hela landet. Som en fortsättning på den nationella övningen bestämde Länsstyrelsen i Norrbotten sig för att ta fram en motsvarande övning på regional och lokal nivå – Totalförsvarsövning Vilde.

Övningen genomförs i samverkan med Försvarsmakten och syftet är att pröva, utveckla och stärka totalförsvarsförmågan i Norrbotten, både inför och under ett väpnat angrepp. Övningen ska också ge underlag för den fortsatta utvecklingen och planeringen av totalförsvaret.

— Regeringen har i den försvarspolitiska inriktningen för 2021-2026 sagt att vi fortsatt ska arbeta med en återuppbyggnad av totalförsvaret. Totalförsvarsövning Vilde är en del i det arbetet. Kriget i Ukraina har också gjort att behovet av att öva och öka kunskapen inom det här området har blivit ännu större, säger David Ström, handläggare vid Enheten för samhällsskydd och projektledare för övningen.

Totalförsvarsövning Vilde är uppdelad i olika moment där både lokala och regionala övningar ingår. De olika momenten genomförs under 2022-2024.

Giron 2022 genomfördes i Kiruna den 12-16 september i syfte att stärka den svenska beredskapen. Övningsveckan inleddes med en förberedande kunskaps- och träningsdag, följt av en övningsdag och en dag som ägnades åt analys genom utvärdering och erfarenhetshantering. 

Övning Giron ersatte övningen Barents Rescue 2022 som ställdes in på grund av Rysslands invasion av Ukraina. Giron omhändertog delar av planeringen inför Barents Rescue 2022 och har även anpassats till rådande omvärldsläge för kunna vara en plattform för stöd i utvecklingen av beredskapen.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) samordnade aktiviteternas planering och genomförande i samarbete med länsstyrelserna i Norr- och Västerbotten, Polisen, Socialstyrelsen och Sjöfartsverket.

Om övning Giron 2022 på MSB:s webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt