Länsstyrelsen Norrbotten om coronaviruset

Här hittar du ansvariga myndigheters information och länkar till deras webbplatser där du kan läsa mer.

Allmänna råd efter 9 februari

Pandemin är inte över, men den höga vaccinationstäckningen i kombination med att omikronvarianten orsakar färre fall av allvarlig sjukdom har minskat belastningen på sjukvården. Därför har Folkhälsomyndigheten beslutat att ta bort de flesta åtgärder mot covid-19 från och med onsdagen den 9 februari.

  • Alla som är över 12 år bör vaccinera sig så snart som möjligt.
  • Stanna hemma och undvik nära kontakter med andra om du har symtom som kan vara covid-19.
  • Undvik trängsel och folksamlingar inomhus om du ännu inte har vaccinerat dig.

De flesta åtgärder mot covid-19 tas bort den 9 februari, nyhet på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Sammanställning av nationella råd och restriktioner på Krisinformations webbplats Länk till annan webbplats.

Vaccinationer i Norrbotten

Att vaccinera sig är det bästa sättet att undvika allvarlig sjukdom och spridning av covid-19. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla som är 12 år och äldre vaccinerar sig mot covid-19.

Region Norrbotten ansvarar för vaccinationerna i Norrbotten. Aktuell och faktagranskad information om vaccinationer finns på 1177.se.

Om vaccin mot covid-19, 1177 Vårdguidens webbplats Länk till annan webbplats.

Var källkritisk

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer. Var källkritisk och dela endast bekräftad information från säkra källor.

Att tänka på när du bedömer information på Myndigheten för samhällskydd och beredskaps webbplats Länk till annan webbplats.

Aktuell information från ansvariga myndigheter

Kan du inte själv hitta information via webben kan du ringa 113 13, Sveriges nationella informationsnummer vid olyckor och kriser. Hit kan du till exempel vända dig om du har generella frågor kring coronaviruset som inte handlar om sjukdomssymptom.

Utrikesdepartementets reseinformation

På Utrikesdepartementets webbplats finns information om råd vid resor, aktuell reseavrådan, information om UD:s konsulära arbete och om du behöver komma i kontakt med ambassader.

Information in other languages

Tillgänglighetsanpassad information

Kontakt