Samråd inför fornlämningsärenden i skog

Kulturmiljöer i skogen kan bli skadade av skogsmaskiner i samband med avverkning och markberedning. Du behöver alltid samråda med Länsstyrelsen i Norrbottens län och i vissa fall ansöka om tillstånd om fornlämningar berörs.

Ansök om samråd inför skogsbruksåtgärder vid fornlämning