Säkerhetsskydd

Inom ramen för civilt försvar stödjer Länsstyrelsen kommuner och landsting i deras arbete med säkerhetsskydd.

Med säkerhetsskydd avses skydd av säkerhetskänslig verksamhet mot spioneri, sabotage, terroristbrott och andra brott som kan hota verksamheten samt skydd i andra fall av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter.

Säkerhetsskydd upprätthålls med hjälp av

  • informationssäkerhet
  • fysisk säkerhet
  • personalsäkerhet.

Länsstyrelsens uppgift

Länsstyrelsen utövar tillsyn över de aktörer som är verksamma inom Länsstyrelsens geografiska områdesansvar och som inte står under tillsyn av Säkerhetspolisen, Försvarsmakten eller sektorsmyndigheterna.

Vi beslutar även om placering i säkerhetsklass 2 och 3 i fråga om anställning eller annat deltagande i verksamhet hos enskilda verksamhetsutövare som står under vår tillsyn.

Källor

Säkerhetsskyddslag (2018:585) Länk till annan webbplats.

Säkerhetsskyddsförordning (2018:658) Länk till annan webbplats.

Säkerhetspolisens föreskrifter om säkerhetsskydd PMFS 2019:2 Länk till annan webbplats.

Säkerhetspolisens vägledningar inom säkerhetsskydd Länk till annan webbplats.

Kontakt

Säkerhetsskydd Norrbotten