Begränsningar för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Du som anordnar en allmän sammankomst eller offentlig tillställning ska begränsa antalet deltagare till högst 8 deltagare.

Verksamheter som anordnar en allmän sammankomst eller offentlig tillställning är enligt den tillfälliga covid-19-lagen skyldiga att förebygga smittspridning genom att bedriva verksamheten på ett sådant sätt att trängsel undviks och att människor kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra.

Du som anordnar en allmän sammankomst eller offentlig tillställning ska:

 • Begränsa antalet deltagare till högst 8 deltagare.
 • Begränsa antalet deltagare i en allmän sammankomst som hålls för religionsutövning med anledning av dödsfall till högst 20 deltagare.

Länsstyrelserna har möjlighet att göra ytterligare begräsningar av antalet deltagare. Så har också skett i samtliga län, därför gäller begränsningen om högst åtta deltagare även vid tillställningar med sittande publik.

Frågor och svar

Demonstrationer och manifestationer är allmänna sammankomster som kräver tillstånd av Polisen. Max 8 personer får delta i en allmän sammankomst enligt den tillfälliga covid-19-lagen.

Loppmarknader och marknader ses oftast som offentliga tillställningar och kräver därmed tillstånd av Polisen för att anordnas. Enligt den tillfälliga covid-19-lagen får max 8 personer delta i en offentlig tillställning. I vissa fall kan en loppis betraktas som en handelsplats och då gäller begränsningarna för handelsplatser enligt den tillfälliga covid-19-lagen.

Kontakta oss på Länsstyrelsen för frågor och vägledning kring vad som gäller enligt den tillfälliga covid-19-lagen för loppmarknader och marknader.

Kontakta Polisen vid frågor om tillståndsansökan.

Motionslopp, exempelvis cykellopp och löpartävlingar, ses i normalfallet som en offentlig tillställning och är oftast antingen tillstånds- eller anmälningspliktig hos Polisen. Max 8 personer får delta i en offentlig tillställning enligt den tillfälliga covid-19-lagen. Både publik och idrottsutövare räknas som deltagare. 

Ett årsmöte ses normalt inte som en offentlig tillställning, allmän sammankomst eller privat sammankomst och omfattas därför inte av den tillfälliga covid-19-lagen. Eventuella kringarrangemang som exempelvis gemensam middag efter årsmötet kan däremot omfattas av reglerna för privata sammankomster.

Som alltid gäller Folkhälsomyndighetens föreskrifter föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Bland annat ansvaret att hålla avstånd, tvätta händerna och begränsa sitt umgänge.

Läs mer om vilka nationella allmänna råd som gäller på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Nationella allmänna råd och rekommendationer för att minska spridningen av covid-19 — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)länk till annan webbplats

En religiös sammankomst dit allmänheten har tillträde är en allmän sammankomst. Även om deltagarna i den religiösa sammankomsten delas upp i olika rum i samma byggnad för att exempelvis ta del av en gudstjänst via livestreaming ses det som samma allmänna sammankomst. Det innebär att max 8 personer kan ta del av samma allmänna sammankomst samtidigt i samma byggnad. En allmän sammankomst definieras i ordningslagen (2 kapitlet, 1 §).

En begravningsceremoni är som regel att se som en allmän sammankomst för religionsutövning som hålls med anledning av dödsfall. En sådan begravning får ha högst 20 deltagare. En borgerlig begravning är inte en allmän sammankomst och omfattas inte av deltagarbegränsningen av den anledningen.

Minnesstund efter begravningsceremonin, oavsett om det är en religiös eller borgerlig ceremoni, betraktas som en privat sammankomst. Om minnesstunden hålls i en hyrd lokal får därför maximalt 8 personer delta.

I frågor och svar på Polisens webbsida om allmänna sammankomster och offentliga tillställningar finns ett generellt exempel om vem som anses vara en deltagare i sammankomst för religionsutövning:

Religiösa ledare (såsom präster, imamer och rabbiner), kör, musiker, funktionärer m.fl. med en tydlig uppgift för den allmänna sammankomstens genomförande räknas inte som deltagare. Övriga som samlats för att ta del av religionsutövningen anses vara deltagare.

Läs mer om vem som räknas som deltagare vid olika typer av allmänna sammankomster och offentliga tillställningar på Polisens webbplats:

Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar på Polisens webbplatslänk till annan webbplats

En borgerlig begravning är inte en allmän sammankomst och omfattas därför inte av deltagarbegränsningen.

Minnesstund efter begravningsceremonin betraktas som en privat sammankomst. Om minnesstunden hålls i en hyrd lokal får därför maximalt 8 personer delta.

Kurs- och konferensverksamhet på hotell och konferensanläggningar omfattas normalt inte av pandemilagen. Skulle någon kurs eller föreläsning bedömas vara allmän sammankomst kan det dock omfattas av pandemilagen, där begränsningen är att man inte får ha fler än åtta deltagare.

Om hotellet eller konferensanläggningen hyr ut eller lånar ut lokaler och ytor till en privat sammankomst omfattas det också av den tillfälliga covid-19-lagen. Begränsningen är även där att det inte får vara fler än åtta deltagare. Detta gäller ej om uthyrningen är kopplad till serveringsverksamhet, då regleras verksamheten av Lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.

Information till restauranger och andra serveringsställen med anledning av covid‑19 på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Enligt ordningslagen räknas följande som allmän sammankomst:

 • demonstrationer
 • sammankomster som hålls för religionsutövning
 • teaterföreställningar, bioföreställningar
 • konserter och andra sammankomster vid vilka mötesfriheten utövas

För att en sammankomst ska anses som allmän krävs att den anordnas för allmänheten eller att allmänheten har tillträde till den.

Enligt ordningslagen räknas följande som offentlig tillställning:

 • tävlingar och uppvisningar i sport och idrott
 • danstillställningar
 • tivolinöjen
 • marknader och mässor
 • andra tillställningar som inte är att anse som allmänna sammankomster

För att en tillställning ska anses som offentlig krävs med vissa undantag att den anordnas för allmänheten eller att allmänheten har tillträde.

Fler frågor och svar

Hos Polisen hittar du fler frågor och svar om vad som gäller för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Det här gäller för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar på Polisens webbplatslänk till annan webbplats

Informationsblad till verksamhetsutövare i Norrbottens län

Här finns informationsblad, inklusive checklistor, med kontaktuppgifter till Länsstyrelsen i Norrbottens län.

Allmänna sammankomster och offentliga tillställningarPDF (pdf, uppdaterad 15 mars 2021)

Kontakt