Läget i länet

Karta över Sveriges norra delar där Norrbottens län är markerad i en annan färg. Över kartbilden ligger texten Läget i länet med anledning av coronapandemin. 

Varje vecka uppdaterar vi med aktuell information om hur läget i Norrbotten är med anledning av covid-19

Länsstyrelsen arbetar tillsammans med övriga aktörer i länet för att hantera coronapandemin. Vi har täta kontakter med varandra och följer självklart myndigheternas rekommendationer. Länsstyrelsen sammanställer regelbundet en lägesbild utifrån de rapporter som kommer in från kommuner och andra aktörer i länet. En sammanfattning av den lägesbilden kan du läsa nedan.

Läget i länet vecka 8

 • Norrbotten har fortsatt höga smittotal. Smittspridningstrenden har de senaste två veckor varit ökande men har eskalerat kraftigt i slutet av förra veckan.
 • Belastningen på vården är fortsatt väldigt hög och nu är även behovet av intensivvård stort.
 • Smittspridningen inom äldreomsorgen i länet har minskat och antalet personer som avlider i covid-19 tenderar att minska. Norrbotten har dock passerat 200 dödsfall.
 • Vaccinationstakten är relativt långsam på grund av att ganska få vaccindoser har levererats. Trots allt är andelen som fått två doser i Norrbotten högre än riksgenomsnittet. Preliminär tidplan för vaccination mot covid-19 i Norrbotten via 1177.selänk till annan webbplats
 • Vårt grannlän Västerbotten har ett ökat antal kända fall av den brittiska virusmutationen.
 • Generellt är efterlevnaden i Norrbotten mycket hög, men det finns tendenser att människor i länet har börjat slappna av och glömmer att följa Folkhälsomyndighetens råd.
 • Fram till vecka sju har Länsstyrelsen utfört tillsyn av verksamheter i nio av länets 14 kommuner. De finns tecken på ett högt antal besökare hos vissa av länets skidanläggningar.
 • Resenärer i länet håller avståndet till andra, i den mån det går, men endast 25-30 procent använder munskydd i rusningstrafik.
 • Vi har en ökad smittspridning i stora delar av Norrbotten. Det är inte läge att slappna av utan vi måste fortsätta följa rekommendationerna.
 • Smittspridning inom äldreomsorgen i länet minskar men det är fortsatt högt tryck på vården. En kommun har infört en rutin för screening med snabbtest för personal och brukare inom deras särskilda boenden.

 • Det finns en ökad oro för smittspridning i gränskommuner mot Västerbotten där antal kända fall av den brittiska virusvarianten ökar. Smittspårningen visar att de flesta har smittats på arbetsplatsen, i familjen eller i sociala (privata) sammanhang.

 • Länsstyrelsen har utifrån pandemilagen utfört över 80 tillsyner av verksamheter i Haparanda, Kalix, Luleå, Boden, Arvidsjaur, Älvsbyn och Kiruna. Nytt i Länsstyrelsens tillsynsuppdrag gäller kollektivtrafik och linjesträckor som överstiger femton mil. Här får antalet passagerare inte överstiga hälften av färdmedlets sittplatser och aktören ska ha vidtagit åtgärder för att förhindra smittspridning.

 • Antalet passagerare i kollektivtrafiken har minskat med 15-25% under januari 2021. För Länstrafiken i Norrbotten har antal resenärer halverats jämfört med samma period 2020. Om du måste resa, gör det så smittsäkert som möjligt både inom och utom länet.

 • Det finns indikationer på att befolkningen i länet inte är lika noggranna med att följa rekommendationerna även om efterlevnaden generellt är mycket hög. Utmaningen att hålla avstånd i butiker och gallerior kvarstår.

 • Verksamheter i länet berörs av gränsstängning mot Finland där vissa oklarheter fortfarande kvarstår. Länsstyrelsen har samlat länkar till de myndigheter som ansvar för olika frågor som gäller inreseförbudet och krav på negativt covid-19-test för inresa till Sverigelänk till annan webbplats.

 • Region Norrbotten har som mål att vara klar med vaccinationerna av länets invånare vid halvårsskiftet 2021. Alla kommer att erbjudas vaccin men de mest sårbara går först. Fortsätt följa rekommendationerna även när du har vaccinerat dig.
 • Den minskande smittspridningstrenden, sedan mitten av januari, har avtagit. Norrbottens län har fortsatt höga smittotal.

 • Det finns en smittspridning in till äldreomsorgen och särskilda boenden i flera kommuner i länet. Vaccinationerna fortsätter men takten är relativt låg på grund av att ganska få vaccindoser har levererats.

 • Region Norrbotten beräknar att återuppta planerad verksamhet i större utsträckning i början av mars.

 • Inreseförbudet med krav på negativt covid-19-test påverkar länet. Gränspassage för kommunanställda fungerar i de flesta fall. Företagshälsovården i en av gränskommunerna genomför provtagning och utfärdar covid-intyg. Det kan finnas en viss oro hos finska arbetspendlare och företag med gränsöverskridande affärsverksamhet. Vissa gränskommuner på finska sidan låter arbetspendlare testa sig gratis, som en åtgärd för att stötta näringslivet.

 • Den generella efterlevnaden i Norrbotten är hög. Det är dock en generell försämring i att hålla avstånd i butiker och gallerior.

 • Butiker i länet har satt upp skyltar om maxantal och har handsprit tillgänglig. Vissa butiker använder även munskydd eller visir.

 • Passagerarantalet inom den kommunal kollektivtrafik har minskat med 25% under januari 2021. Det är främst en arbetspendlingslinje som har en hög beläggningsgrad.

 • Inom några veckor har Norrbottens skolelever sportlov. Planera lovet och aktiviteterna så coronasäkert det går. Håll avstånd och tvätta händer är viktiga aktiviteter för att hålla nere smittspridningen.
 • Smittspridningen i Norrbottens län hade en topp efter jul- och nyårshelgerna. Smittspridningen just nu är fortsatt hög, men trenden är att den avtar.

 • Både Sverige, Finland och Norge har skärp sina gränsrestriktioner vilket påverkar invånarna i Norrbottens län.

 • Region Norrbottens arbete med vaccinationerna fortlöper.
  Läs mer om vaccination i Norrbotten, 1177.selänk till annan webbplats

 • Besöksförbud på särskilda boenden är införda i sex kommuner i länet. En kommun ser behov av att förlänga sitt besöksförbud några veckor.

 • Efterlevande av rekommendationer, riktlinjer och råd i länet är generellt mycket hög.

 • Länsstyrelsens tillsynsuppdrag av pandemilagen fortlöper och fler än 50 verksamheter i Haparanda, Kalix och Luleå har tillsynats.

 • Kultur-, fritids- och idrottsaktiviteter för barn och unga födda 2005 och senare har startats upp igen på många håll.

 • Var uppmärksam på att det kan cirkulera vilseledande information kring vaccin och vaccinationer i sociala kanaler.

Kontakt

Anna-Maria Lundkvist-Monroy

Samordnare BD coronakansli