Läget i länet

Karta över Sveriges norra delar där Norrbottens län är markerad i en annan färg

Varje vecka uppdaterar vi med aktuell information om hur läget i Norrbotten är med anledning av covid-19

Länsstyrelsen arbetar tillsammans med övriga aktörer i länet för att hantera coronapandemin. Vi har täta kontakter med varandra och följer självklart myndigheternas rekommendationer. Länsstyrelsen sammanställer regelbundet en lägesbild utifrån de rapporter som kommer in från kommuner och andra aktörer i länet. En sammanfattning av den lägesbilden kan du läsa nedan.

Läget i länet vecka 30

  • Det är ett fortsatt måttligt antal nya fall i Norrbottens län. Veckoincidens för vecka 29 var 18 fall per 100 000 innevånare, vilket är något lägre än föregående vecka. Incidensen i länet är nu i nivå med riksgenomsnittet.
  • Screening av virusstammar under veckorna 23–28 har resulterat i totalt 52 kända fall av deltamutationen i Norrbotten. Förekomsten av deltamutationen fortsätter att öka i länet och den utgör nu över 50 % av de screenade virusstammarna i länet.
  • Den generella efterlevnaden i Norrbotten bedöms fortsatt hög. Vissa utmaningar uppkommer dock med semesterfirare, tillresta till länet, ökad vaccination, pandemitrötthet, ökad socialisering i kombination med den gradvisa öppningen medför risk för minskad efterlevnad.
  • Planering av vaccination till ungdomar födda 2005 och tidigare, samt barn 12–15 år i riskgrupp, fortgår. Regionen meddelar att dessa personer kommer att få Pfizers vaccin Comirnaty. Regionen kommer inom kort gå ut med information om detta till berörda målgrupper.
  • Tullverket meddelar större mängd av narkotika i Norrbotten, primärt i Haparanda och finska gränsen, under första halvåret 2021 i jämförelse med samma period 2020. Den ökade beslagsmängden hänger troligen samman med den ökade gränskontrollen som varit till följd av coronapandemin.
  • Länsstyrelsen har genomfört dialog med branschorganisationen Swedish Lapland om hur länets aktörer inom turism-/besöksnäringen kan bidra till att minska smittspridningen.

Kontakt

BD coronakansli

Länsstyrelsens växel 8—16.30
Telefon 010-225 50 00

Kontakt