Material

Materialet på denna sida kan användas fritt i syfte att bromsa smittspridningen av covid-19 i Norrbottens län.

Just nu insjuknar många i covid-19 i Norrbotten. Smittspårning visar att många smittats på sin arbetsplats. Vi behöver följa myndigheternas rekommendationer även när vi är på jobbet.

Är du chef kan du följa checklistan nedan.

  • Möjliggör att så många som möjligt kan arbeta hemifrån.
  • Se till att dina anställda kan hålla avstånd till varandra när de är på jobbet.
  • Gå igenom lokalerna och flödet i arbetsprocessen för att upptäcka var trängsel kan uppstå. Vidta åtgärder för att minska trängseln.
  • Glöm inte bort fikarummet! Kanske behöver ni ha ett schema för när olika personer äter för att det inte ska bli trångt?
  • Att kunna sköta sin handhygien är viktigt, därför behöver det finnas tvål och handsprit tillgängligt.
  • Prata om hur viktigt det är att vara hemma vid minsta symtom. Det gäller att komma bort från en mentalitet där man är en duktig anställd när man går till jobbet fast man känner sig krasslig. En lojal anställd stannar hemma vid sjukdom.
  • Att flera personer samåker till jobbet eller mellan arbetsplatser är bra i vanliga fall, men just nu kan samåkning vara en situation där man smittar varandra eftersom man sitter nära. Prata om hur ni transporterar er på bästa sätt.

Kontakt