Information till företagare i Norrbotten

I den rådande situationen försöker flera aktörer underlätta för företagarna i Norrbotten genom olika insatser. Nationellt har flera ekonomiska åtgärder vidtagits. Regionalt har exempelvis Region Norrbotten tagit fram ett åtgärdspaket som innehåller konsultcheckar. Flera kommuner har startat upp företagssupport.

Detta gör Länsstyrelsen

Länsstyrelsen i Norrbottens län försöker underlätta för företagare genom att vi bland annat:

  • Korta betalningstider till leverantörer.
  • Prioriterar verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden.
  • Skjuter på tillsynsbesök som inte är nödvändiga eller akuta.
  • Prioriterar ärenden som rör utökning av produktion och nya miljöfarliga verksamheter.
  • Ger mer tid till att lämna in kompletteringar för miljöfarlig verksamhet.
  • Ger besked i form av beslut eller bedömningar till samhällsviktig verksamhet.
  • Avvaktar med att ta ut avgifter för prövning och tillsyn.
  • Prioriterar arbetet med utbetalningar av projektmedel och företagsstöd.
  • Prioriterar stöd och rådgivning för projektansökningar.

Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare

Näringsidkare som har fått ett större omsättningstapp till följd av coronapandemin kan ansöka om ekonomiskt stöd. Länsstyrelsen handlägger stödet men du gör din ansökan hos Boverket.

Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare

Omsättningsstöd till handelsbolag

Handelsbolag som har fått ett större omsättningstapp till följd av coronapandemin kan ansöka om ekonomiskt stöd. Länsstyrelsen handlägger stödet men du gör din ansökan hos Boverket.

Omsättningsstöd till handelsbolag

Stöd för sänkta hyror i utsatta branscher

Hyresvärdar som gett rabatt på hyran till hyresgäster i utsatta branscher har kunnat ansöka om ekonomiskt stöd. Ansökningsperioden avslutades den 31 augusti 2020.

Stöd för sänkta hyror i utsatta branscher

Sök stöd hos Region Norrbotten

Region Norrbotten har regionala stöd som företagare kan söka. Det kan till exempel handla om stöd till konsulttjänster för att säkra företagets fortlevnad.

Region Norrbottens regionala stöd Länk till annan webbplats.

På lokal nivå har många kommuner tagit fram åtgärder för att stödja företagare under coronakrisen. En del kommuner har till exempel inrättat en företagssupport. På kommunernas hemsida finns information om vad som gäller i din kommun.

Verksamt.se

Tillväxtverket samlat information från myndigheter som berör coronaviruset och covid-19, som är viktig för dig som företagare att känna till. Samtliga nationella åtgärder som riktas till företag finns beskrivna på webbplatsen verksamt.se.

www.verksamt.se Länk till annan webbplats.

Kontakt