Länsstyrelsen Norrbotten om coronaviruset

Här kan du läsa om Länsstyrelsens arbete med anledning av covid-19. Här hittar du även länkar till ansvariga myndigheters information.

Ta ditt ansvar och gör vad du kan för att skydda dig själv och andra från covid-19

  • Stanna hemma när du har symtom. Testa dig så fort som möjligt.
  • Tvätta händerna ofta
  • Håll avstånd till andra människor både inom- och utomhus. Undvik platser med trängsel.
  • Om du umgås med andra än de personer du normalt träffar så gör det på ett smittsäkert sätt, t.ex. utomhus och i mindre grupper
  • Res på ett sätt som minimerar risken för smitta.
  • Arbeta hemifrån om det är möjligt. Den som måste arbeta på plats gör det så smittsäkert som möjligt.
  • Håll dig uppdaterad om vilka rekommendationer som gäller från Folkhälsomyndigheten och Smittskydd Norrbotten

Nationella allmänna råd och rekommendationer, Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

The Public Health Agency of Sweden’s regulations and general guidelines Länk till annan webbplats.

Lämna prov för covid-19 i Norrbotten

Provtagningen för covid-19 hanteras av Region Norrbotten.

Information om provtagning i Norrbotten, 1177 Vårdguidens webbplats Länk till annan webbplats.

Vaccinationer i Norrbotten

Region Norrbotten ansvarar för vaccinationerna i Norrbotten. Att vaccinera sig är gratis och frivilligt.

Om vaccin mot covid-19, 1177 Vårdguidens webbplats Länk till annan webbplats.

Var källkritisk

Det är viktigt att du agerar utifrån korrekt och saklig information. Var källkritisk och sprid inte falsk information.

Att tänka på när du bedömer information på Myndigheten för samhällskydd och beredskaps webbplats Länk till annan webbplats.

Aktuell information från ansvariga myndigheter

Kan du inte själv hitta information via webben kan du ringa 113 13, Sveriges nationella informationsnummer vid olyckor och kriser. Hit kan du till exempel vända dig om du har generella frågor kring coronaviruset som inte handlar om sjukdomssymptom.

Utrikesdepartementets reseinformation

På Utrikesdepartementets webbplats finns information om råd vid resor, aktuell reseavrådan, information om UD:s konsulära arbete och om du behöver komma i kontakt med ambassader.

Information in other languages

Tillgänglighetsanpassad information

Detta gör Länsstyrelsen

Länsstyrelsen i Norrbotten har den 1 september 2020 startat ett coronakansli. Det är en funktion som bland annat arbetar med rapportering, samverkan, kommunikation, analys och utvärdering kopplat till hanteringen av covid-19.

Länsstyrelsen sammanställer regelbundet en lägesbild utifrån de rapporter som kommer in från kommuner och andra aktörer i länet.

Sammanfattning av aktuell lägesbild, Länsstyrelsens webbplats

Länsstyrelsen samverkar regelbundet med både länets aktörer och nationella myndigheter. Vi följer ansvariga myndigheters rekommendationer.

Följ oss på Facebook Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsens krisberedskap

Kontakt

Anna-Maria Lundkvist-Monroy

Samordnare BD coronakansli