Länsstyrelsen Norrbotten om coronaviruset

Här kan du läsa om Länsstyrelsens arbete med anledning av covid-19. Här hittar du även länkar till ansvariga myndigheters information.

Förbud mot allmänna sammankomster med fler än 8 personer i Norrbottens län

Från och med den 24 november 2020 gäller en gräns på max 8 personer även vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som har sittande deltagare.

Länsstyrelsen i Norrbotten har fattat beslutet efter samråd med smittskyddsläkaren i Norrbotten och mot bakgrund av den senaste tidens ökade smittspridning av covid-19 i länet.

Förbud mot allmänna sammankomster med fler än 8 personer i Norrbottens län

Från och med 10 november gäller följande skärpta allmänna råd i Norrbotten:

  • Om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge. Man bör också undvika vissa typer av aktiviteter om de inte går att genomföra utan fysiskt avstånd till andra, som kontaktsporter eller hälso- eller skönhetsvård som inte är medicinskt motiverad.
  • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.
  • Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare.
  • Avstå från att göra onödiga resor. Resor inom eller mellan regioner kan bidra till att öka smittspridningen eftersom man ofta träffar nya personer, vilket leder till att nya smittkedjor startas. Man bör därför, så långt som möjligt, avstå från sådana resor. Detta råd är inte tänkt att hindra människor från att exempelvis ta sig till arbete, studier/sysselsättning eller den vård som kräver att man är på plats.

Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar, omfattas inte av rådet. Det är dock viktigt att tänka på att den som har symtom som kan vara covid-19 ska undvika all nära kontakt med andra.

Det här gäller för verksamheter och arbetsplatser:

Verksamheter och arbetsgivare bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden ovan. Arbetsgivares åtgärder kan vara att uppmana personalen att arbeta hemifrån, erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån, och att skjuta upp tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten. Övriga verksamheter kan minimera antalet besökare vid samma tidpunkt, anpassa öppettiderna, och erbjuda digitala alternativ.

Mer om skärpta allmänna råd, Region Norrbottens webbplatslänk till annan webbplats

Skärpta allmänna råd på lättläst svenska, Krisinformation.selänk till annan webbplats

Lämna prov för covid-19 i Norrbotten

Det finns två olika typer av prov som kan tas vid covid-19. Det prov som visar om du har en pågående infektion kallas för PCR-prov. Det prov som visar om du har haft infektionen och utvecklat antikroppar kallas för serologiskt prov.

Mer information om provtagning i Norrbotten, 1177 Vårdguidens webbplatslänk till annan webbplats

Var källkritisk

Det är viktigt att du agerar utifrån korrekt och saklig information. Var källkritisk och sprid inte falsk information.

Att tänka på när du bedömer information på Myndigheten för samhällskydd och beredskaps webbplatslänk till annan webbplats

Aktuell information från ansvariga myndigheter

Kan du inte själv hitta information via webben kan du ringa 113 13, Sveriges nationella informationsnummer vid olyckor och kriser. Hit kan du till exempel vända dig om du har generella frågor kring coronaviruset som inte handlar om sjukdomssymptom.

Resor till andra länder och inom Sverige

På Utrikesdepartementets webbplats finns information om råd vid resor, aktuell reseavrådan, information om UD:s konsulära arbete och om du behöver komma i kontakt med ambassader.

Företagsinriktad information

I den rådande situationen försöker flera aktörer underlätta för företagarna i Norrbotten genom olika insatser.

Samlad information till företagare i Norrbottens län

Detta gör Länsstyrelsen

Länsstyrelsen i Norrbotten har den 1 september startat ett coronakansli. Det är en ny funktion som bland annat kommer att arbeta med rapportering, samverkan, kommunikation, analys och utvärdering kopplat till hanteringen av covid-19. 

Länsstyrelsen samverkar regelbundet med både länets aktörer och nationella myndigheter. Vi följer ansvariga myndigheters rekommendationer.

Följ oss på Facebook länk till annan webbplats

Se våra presskonferenser och filmer från verksamheten på Youtubelänk till annan webbplats

Länsstyrelsens krisberedskap

Kontakt