Länsstyrelsen Norrbotten om coronaviruset

Här kan du läsa om Länsstyrelsens arbete med anledning av covid-19. Här hittar du även länkar till ansvariga myndigheters information.

Ta ditt ansvar och gör vad du kan för att skydda dig själv och andra från covid-19

  • Stanna hemma när du har symtom. Testa dig så fort som möjligt.
  • Tvätta händerna ofta.
  • Håll avstånd till andra människor både inom- och utomhus. Undvik platser med trängsel.
  • I Norrbotten gäller även att du som är äldre än 16 år ska använda munskydd i situationer där trängsel inte kan undvikas
  • Umgås endast i små sällskap tillsammans med dina närmaste.
  • Om du måste resa, gör det så smittsäkert som möjligt. Träffa inga nya kontakter under resan eller på resmålet.
  • Arbeta hemifrån om det är möjligt.
  • Håll dig uppdaterad om vilka rekommendationer som gäller från Folkhälsomyndigheten och Smittskydd Norrbotten.

De allmänna råden i sin helhet, Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Nya hårdare regler på lättläst svenska, Krisinformation.se länk till annan webbplats

Stricter national regulations and general advice, Krisinformation.se länk till annan webbplats

Förbud mot allmänna sammankomster med fler än 8 personer i Norrbottens län

Länsstyrelsen i Norrbotten har fattat beslutet med bakgrund av smittspridningsläget av covid-19 i länet och i samråd med smittskyddsläkaren i Norrbotten och Folkhälsomyndigheten.

Förbud mot allmänna sammankomster med fler än 8 personer i Norrbottens län

På krisinformation.se hittar du en sammanställning av de förbud och de råd och rekommendationer som gäller just nu med anledning av pandemin. Du hittar även länkar till fördjupad information.

Krisinformation.se: Detta gäller just nulänk till annan webbplats

Lämna prov för covid-19 i Norrbotten

Provtagningen för covid-19 sköts av region Norrbotten.

Information om provtagning i Norrbotten, 1177 Vårdguidens webbplatslänk till annan webbplats

Vaccinationer i Norrbotten

Region Norrbotten har i samarbete med kommunerna påbörjat vaccination mot covid-19 i länet. Att vaccinera sig är gratis och frivilligt.

Om vaccin mot covid-19, 1177 Vårdguidens webbplats länk till annan webbplats

Information om vaccinationerna i Norrbotten, Region Norrbottens webbplatslänk till annan webbplats

Var källkritisk

Det är viktigt att du agerar utifrån korrekt och saklig information. Var källkritisk och sprid inte falsk information.

Att tänka på när du bedömer information på Myndigheten för samhällskydd och beredskaps webbplatslänk till annan webbplats

Aktuell information från ansvariga myndigheter

Kan du inte själv hitta information via webben kan du ringa 113 13, Sveriges nationella informationsnummer vid olyckor och kriser. Hit kan du till exempel vända dig om du har generella frågor kring coronaviruset som inte handlar om sjukdomssymptom.

Utrikesdepartementets reseinformation

På Utrikesdepartementets webbplats finns information om råd vid resor, aktuell reseavrådan, information om UD:s konsulära arbete och om du behöver komma i kontakt med ambassader.

Information in other languages

Tillgänglighetsanpassad information

Detta gör Länsstyrelsen

Länsstyrelsen i Norrbotten har den 1 september 2020 startat ett coronakansli. Det är en funktion som bland annat arbetar med rapportering, samverkan, kommunikation, analys och utvärdering kopplat till hanteringen av covid-19.

Länsstyrelsen sammanställer regelbundet en lägesbild utifrån de rapporter som kommer in från kommuner och andra aktörer i länet.

Sammanfattning av aktuell lägesbild, Länsstyrelsens webbplats

Länsstyrelsen samverkar regelbundet med både länets aktörer och nationella myndigheter. Vi följer ansvariga myndigheters rekommendationer.

Följ oss på Facebook länk till annan webbplats

Länsstyrelsens krisberedskap

Kontakt

Anna-Maria Lundkvist-Monroy

Samordnare BD coronakansli