Notarius publicus

Länsstyrelsen utser notarius publicus, som hjälper allmänheten att till exempel intyga namnunderskrifter.

Notarius publicus är personer som har i uppdrag att hjälpa allmänheten med att kontrollera och intyga sanningen i olika uppgifter. Titeln är latin och betyder ungefär ”offentlig sekreterare”. För att kunna bli notarius publicus ska du ha avlagt juristexamen. Du får inte vara försatt i konkurs eller ha en förvaltare enligt föräldrabalken.

Det är Länsstyrelsen som utser notarius publicus. Uppdraget kan vara tidsbegränsat. Vi anger inom vilket geografiskt område, oftast en kommun, som personen ska utföra sitt uppdrag. Notarius publicus är dock behörig att arbeta även utanför det angivna området.

Den som har ett förordnande som notarius publicus har ansvar för att säkerställa att förordnandet är giltigt när den utför uppdrag. Länsstyrelsen skickar inga påminnelser om eventuell förnyelse.

Vad gör en notarius publicus?

Notarius publicus ska bland annat hjälpa allmänheten med att:

  • intyga namnunderskrifter, kopior, översättningar och andra uppgifter som rör innehållet i handlingar
  • närvara som vittne när rum för förvaring öppnas eller stängs, eller när förseglingar sätts på eller bryts
  • kontrollera lotteridragningar
  • bekräfta att någon är behörig att göra vissa saker, eller att någon har kompetens eller tjänsteställning att företräda någon annan.
  • förse handlingar med apostille (en auktoriserad stämpel som intygar att en signatur på handlingen är äkta).

Notarius publicus tar betalt för sina uppdrag.

BODEN

JESPER HOLMBERG (notarius publicus)
Advokater i Norr AB
Besöksadress: Hellgrensgatan 5 A, 961 34 Boden
Postadress: Box 5056, 981 05 Kiruna
Tel: 010-788 17 90
E-post: info@advokaterinorr.se

GÄLLIVARE

FILIP BACKE (notarius publicus)
Advokater i Norr AB
Besöksadress: Storgatan 21 B, 982 32 Gällivare
Postadress: Box 5056, 981 05 Kiruna
Tel: 010-788 17 90
E-post: info@advokaterinorr.se
Hemsida: www.advokaterinorr.se Länk till annan webbplats.

LOVE SJÖGREN (biträdande notarius publicus)
Advokater i Norr AB
Besöksadress: Storgatan 21 B, 982 32 Gällivare
Postadress: Box 5056, 981 05 Kiruna
Tel: 010-788 17 90
E-post: info@advokaterinorr.se
Hemsida: www.advokaterinorr.se Länk till annan webbplats.

OBS, endast tidsbokning.

HAPARANDA

samt KALIX, PAJALA, ÖVERKALIX och ÖVERTORNEÅ

NADJA LUKIN (notarius publicus)
Solåsenvägen 15, 953 94 Seskarö
Tel: 070-688 04 40

KIRUNA

KARIN MÜCHLER (notarius publicus)
Advokaterna Müchler
Besöksadress: Kyrkogatan 28, Kiruna
Postadress: Postgatan 5, 982 22 Gällivare
Tel: 010-480 84 50 eller 070-211 21 46
E-post: reception@muchler.se
Hemsida: www.muchler.se Länk till annan webbplats.

VERA GÄRDEMALM

Advokatbyrån Vera Gärdemalm AB

Mangigatan 26, 981 33 Kiruna

Tel: 0980-616 43

E-post: info@advokatvera.se

LULEÅ

TOVE BJÖRNSTRÖM (notarius publicus)
Norrlandsadvokaterna
Stationsgatan 69, 972 34 Luleå
Tel: 0920-180 90
E-post: np@norrlandsadvokaterna.se

MALIN MÖRSARE (biträdande notarius publicus)
Norrlandsadvokaterna
Stationsgatan 69, 972 34 Luleå
Tel: 0920-180 90
E-post: np@norrlandsadvokaterna.se


Apostille

Enligt en internationell överenskommelse kan en apostille utfärdas på handlingar, som ska uppvisas i ett annat konventionsland. När en handling försetts med apostille-stämpeln är den undantagen från varje form av bestyrkande, det vill säga normalt krävs inget ytterligare godkännande från utländsk ambassad. En fullständig förteckning över konventionsländerna finns på Haag-konferensens webbplats.

I Sverige har enbart notarius publicus rätt att utfärda apostille. Notarius publicus utses av länsstyrelsen i varje län.

Kontakt