Verksamhetsredogörelse för delgivningsföretag

Verksamhetsredogörelse för delgivningsföretag ska lämnas in till Länsstyrelsen senast den sista mars varje år.

Enligt 7 § lag (2010:1933) om auktorisation av delgivningsföretag ska ett sådant företag årligen före mars månads utgång varje år skicka in en redogörelse för föregående års verksamhet till Länsstyrelsen.


anges med siffror
ex. sidouppdrag

Max 10 MB

Max 10 MB

Kontakt