Verksamhetsredogörelse för bevakningsföretag

Verksamhetsredogörelse för bevakningsföretag ska lämnas in till Länsstyrelsen senast den sista mars varje år.


anges med siffrorF-skattsedel? (obligatorisk) * (obligatorisk)
F-skattsedel? (obligatorisk)

Verksamhetsslag (obligatorisk) * (obligatorisk)
Verksamhetsslag (obligatorisk)


Ange vilka av nedanstående bevakningsformer företaget bedrivit under året
Redogör för hur företagets operativa verksamhet fördelar sig på ovanstående bevakningsformer (obligatorisk)
Uppskatta i procent (%) av det totala antalet verksamhetstimmar.exempelvis grundutbildning, fortbildning, specialutbildning med mera

anges med siffror

anges med siffror

anges med siffror

anges med siffror

exempelvis revisor, administratörer, lokalvårdare med mera, anges med siffror

anges med text

anges med text
Bedriver företaget bevakning med hund? (obligatorisk) * (obligatorisk)
Bedriver företaget bevakning med hund? (obligatorisk)Bedriver företaget någon ordningsvaktsverksamhet? (obligatorisk) * (obligatorisk)
Bedriver företaget någon ordningsvaktsverksamhet? (obligatorisk)


Har företaget använt sig av underleverantörer under året? (obligatorisk) * (obligatorisk)
Har företaget använt sig av underleverantörer under året? (obligatorisk)

Max 10 MB

Max 10 MB

Max 10 MB

Max 10 MB

Kontakt