Bärgning i vatten

Vill du bärga sjunkna föremål som har övergetts av ägaren? Då kan du ansöka hos Länsstyrelsen om att få ensamrätt till bärgningen.

Ensamrätt för bärgning i vatten gäller under en viss tid på en angiven plats. Ensamrätten innebär att ingen annan får plocka upp detaljer från det sjunkna föremålet. Du kan ansöka om ensamrätt till bärgningen av sjunkna föremål hos Länsstyrelsen.

En förutsättning är att föremålet inte har någon ägare eller att ägaren inte har för avsikt att bärga det.

Får du avslag på ensamrätt till bärgning innebär det inte att det är förbjudet att bärga föremålet. Men det kan finnas andra som gör anspråk på det.

Var uppmärksam på att det är förbjudet att bärga, ta bort eller gräva ut kring äldre fartyg. Fartyg som förlist före år 1850 eller som har fornlämningsförklarats av Länsstyrelsen är skyddade enligt kulturmiljölagen. Du behöver tillstånd för att ta bort eller gräva ut en fornlämning.

Ansök om ensamrätt till bärgning

Länsstyrelsen i Norrbotten prövar ansökan om ensamrätt till bärgning i Norrbottens län och Västerbottens län.

Vad ska en ansökan innehålla?

  • Sökandens namn/organisation och adress.
  • Hur och var bärgningen ska ske, bifoga gärna karta.
  • Förklaring till varför ansökan görs.

För- och efternamn eller organisation
Max 10 MB

Vad händer när jag skickat in min ansökan?

  1. Din ansökan registreras och får ett diarienummer.
  2. Länsstyrelsen utser en handläggare som utreder ditt ärende.
  3. Ärendet skickas på remiss till kommunen.
  4. Vi fattar beslut i ärendet och skickar det till dig.
  5. Om du har fått ett delgivningskvitto ska det skrivas under när du tagit del av beslutet. Skicka sedan tillbaka delgivningskvittot till oss så snart som möjligt.

Kontakt