Jakt och viltvård

I jaktförordningen står vilka vilda djur som får jagas. Länsstyrelsen ansvarar för viltförvaltningen med hjälp av länets viltförvaltningsdelegation.

All jakt i Sverige regleras utifrån jaktlagstiftningen. I jaktlagen anges att allt vilt är fredat. För fredat vilt gäller fredningen även deras ägg och bon. Det innebär att vilt endast får jagas om det tillåts enligt jaktförordningens bilagor. Vissa utrotningshotade, sällsynta eller särskilt värdefulla djurarter är statens vilt och får inte jagas. Undantag kan göras för vissa arter för skydds- och licensjakt.

I Sverige har fastighetsägare rätt att jaga på den mark som hör till fastigheten. Jakt kan också utarrenderas.

Länsstyrelsens roll

Länsstyrelsens roll i jakt- och viltfrågor är bland annat att informera jägare och markägare, registrera jaktområden, tilldela licenser samt samla in och sammanställa avskjutningsstatistik. Vi ansvarar för att:

 • administrera förvaltningen av älg- och kronhjortsstammarna
 • leda den regionala förvaltningen av de stora rovdjuren
 • i vissa fall lämna tillstånd till skyddsjakt (undantag från fredning)
 • lämna bidrag till skadeförebyggande åtgärder och ersätta skador av vilt som inte får jagas
 • informera om vilt och jaktens regler, särskilt när förändringar sker i faunan.

I varje län finns viltförvaltningsdelegationer som hjälper oss i vårt arbete. Viltförvaltningsdelegationen ska på regional nivå samverka och besluta i övergripande frågor som berör jakt-, viltvårds- och rovdjursfrågor.

Jaktförordningenlänk till annan webbplats

Statens vilt – 33 § i Jaktförordningenlänk till annan webbplats

Jakttid för björn 2018

Björnen är fridlyst och får liksom de andra stora rovdjuren endast jagas under strikt kontrollerade former. För att reglera antalet björnar och förebygga skador på tamdjur och renar får skyddsjakt och viss licensjakt genomföras, om förutsättningarna för jakten är uppfyllda.

Länsstyrelsernas beslut om licensjakt utgår från den inriktning som den regionala förvaltningen har beslutat sig för ska gälla i länet. Licensjakt får aldrig ske så att antalet björnar i ett län eller ett förvaltningsområde understiger den miniminivån som Naturvårdsverket fastställt för länet och förvaltningsområdet.

Licensjakt i Norrbotten

Sexton björnar får efter beslut jagas i länet under följande perioder:

 • Nedanför odlingsgränsen från och med den 21 augusti till och med senast den 15 oktober.
 • Ovanför odlingsgränsen från och med den 21 augusti till och med 30 september.
 • Jakten avlyses så snart beslutat antal björnar inrapporterats som fällda i respektive delområde.

Dokument

Beslut om björnjakt 2018PDF

Lathund - information inför björnjakt i NorrbottenPDF

Villkor för användande av björnåtel under licensjakt på björn 2018PDF

Antal fällda björnar

Fälld björn ska anmälas till länsstyrelsen utan dröjsmål. Ring Rovdjurstelefonen 010-225 57 71 Du kommer att få två alternativ:

 1. För aktuell information om antal fällda björnar och hur många som återstår av tilldelningen i länet eller området. Informationen uppdateras minst en gång per dygn och omedelbart då en björn fällts eller påskjutits. Här informerar vi också om avlyst jakt.
 2. För att anmäla fälld eller påskjuten björn. Du kopplas då till handläggare i beredskap.

OBS! Björnjakten är avlyst i hela länet eftersom att kvoten är fylld.

Antal fällda björnar per kommuner

Aktuell information om antal fällda och påskjutna björnar

Område

Hane

Hona

Påskjutna

Totalt

Kusten (Piteå, Luleå, Kalix och Haparanda)

1

2

0

3

Länets övriga kommuner

10

3

 0

13

Tabellen är uppdaterad 2018-09-10, kl. 08,20.

Läs mer om fällda björnar på Statens veterinärmedicinska anstaltlänk till annan webbplats (SVA) eller på databasen Rovbaselänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Så gott som all björnjakt beslutas av länsstyrelsen och du som tänker jaga björn är skyldig att känna till villkoren i beslutet. Du behöver även känna till de generella bestämmelserna om jakt och vapen som finns i jakt- och vapenlagstiftningen.

Läs hela länsstyrelsens beslut om årets björnjakt och de villkor som gäller för just det område där du ska jaga. Där finns det viktiga telefonnummer som du använder för att få reda på hur många djur som finns kvar på tilldelningen i området och hur du rapporterar in fälld eller påskjuten björn.

 • För jakt på björn krävs kulvapen klass 1.
 • Vid jakt på björn får magasinskapaciteten för halvautomatiska vapen vara max fem patroner.
 • Det är tillåtet att använda åtel vid licensjakt på björn. Läs mer om särskilda villkor i dokumentet om användande av åtel under licensjakt på björn.
 • Högst två hundar som ställer eller förföljer björn får användas samtidigt vid jakt på samma björn.
 • Vid jakt på björn ska en eftersökspatrull finnas på plats inom två timmar.

Besiktningsmän från länsstyrelsen besiktar fällda björnar och tar prover. Statens veterinärmedicinska anstalt kan med hjälp av dessa prover bestämma exempelvis ålder på björnen. Förvaltning och forskning samarbetar och många provdata som samlas in används inom björnforskningen. Vid licensjakt får jägaren behålla skinnet och kraniet.

Försäljning av björnskinn och björnkött eller andra kommersiella aktiviteter med den fällda björnen är förbjudet enligt CITES-konventionen. Läs mer om kommersiell hantering av björn på Jordbruksverket.länk till annan webbplats

Landshövdingen är ordförande i delegationen. Utöver honom består delegationen av 17 ledamöter med varsin ersättare. Dessa är utsedda enligt en förordning och består av fem politiska företrädare, en ledamot med särskild kunskap om trafiksäkerhet och illegal jakt, två ledamöter från naturvårdsintresset samt ledamöter från intressena jakt- och viltvård,  friluftsliv, ägare och brukare av jordbruksmark, lokalt näringsliv och turism, natur- och ekoturism, yrkesfiske, rennäring, sametinget och skogsnäring.

 

Skriv tabellbeskrivning här

Namn Ordinarie

Namn Ersättare

Organisation

Erika Sjöö

Per Tjärdalen

Förtroendevald

Kenneth Backgård

Niclas Sjöö

Förtroendevald

Fredrik Lundström

Ulf Ottosson

Förtroendevald

Thor Viklund

Lennart Åström

Förtroendevald

Birgitta Persson

Emmi-Lie Spegel

Förtroendevald

Marcus Eriksson

Thomas Schäufele

Trafiksäkerhet, illegal jakt

Mikael Samuelsson

Victoria Kärrman

Jakt- och viltvård

Lars Backman

Berth-Ove Lindström

Naturvårdsintresset

Linda Edin

Rune Lindqvist

Naturvårdsintresset

Tord Kågström

Ari Hultqvist

Friluftsintresset

Rolf Hjärtberg

Jenny Karlsson

Ägare och brukare av jordbruksmark

Birgit Niva

Gunnar Liljebäck

Lokalt näringsliv och turism

Vakant

Vakant

Natur- och ekoturism

Marcus Jatko

Linus Lidman

Skogsnäringen

Göran Nilsson

Solbritt Innala

Yrkesfiske

Kjell Larsson

Mikael Larsson

 Rennäring

Stig Allas

Lars Thomas Persson

Sametinget


Kontakt

Länsstyrelsen i Norrbottens län


Jaktfrågor Norrbotten

Rovdjurstelefonen Norrbotten