Lagring av egenproducerad el

Vill du lagra förnybar egenproducerad el? Du kan ansöka om bidrag för det.

Privatpersoner kan ansöka om bidrag för att lagra förnybar egenproducerad el om fastigheten är ansluten till elnätet. Elenergin lagras för användning vid annat tillfälle än produktionstillfället och ökar användningen av förnybar el i den egna fastigheten.

Du kan få stöd för upp till 60 procent av kostnaderna, dock högst 50 000 kronor. För att få stöd för arbetskostnaden måste den som utför arbetet vara godkänd för F-skatt.

På Energimyndighetens webbplats finns mer information om stödet.

Stöd och bidrag på Energimyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Ansök om stöd

Länsstyrelsen ansvarar för handläggningen och beslutar om stöd.

Du ansöker om stödet via Boverkets e-tjänster.

Du kan även ansöka genom att fylla i ansökningsblanketten som du hittar på Energimyndighetens webbplats. Skriv ut, skriv under och skicka in den till Länsstyrelsen i det län där fastigheten ligger.

Mer information om stödet

Bidrag till lagring av egenproducerad elenergi
SFS 2016:899

Förordningen gör det möjligt för privatpersoner att få bidrag för att installera system för lagring av egenproducerad elenrgi hemma.

Bidraget är sökbart från och med 15 november 2016.

​Enligt förordningen kan privatpersoner få bidrag för energilager om 60% av godkända kostnader, dock högst 50 000 kr. Elproduktionsanläggningen, som energilagringssystemet kopplas till, måste vara ansluten till elnätet för att bidrag ska ges.

Det är inte möjligt att kombinera bidraget med annat offentligt stöd, som till exempel ROT-avdrag, för samma åtgärd.

Bidraget gäller åtgärder som påbörjats tidigast den 1 januari 2016 och slutförts senast den 31 december 2019.

Kontakt

Länsstyrelsen i Norrbottens län