Current weather warnings inNorrbottens länRight now, there are several warning messages in the county. Read more about them on SMHI's website.

Nationella minoriteter

Här kan du läsa om vilken rätt du som tillhör en av Sveriges nationella minoriteter har i kontakten med Länsstyrelsen. Här finns även information om hur vi hanterar dina person­uppgifter.

Contact