Other languages

Här hittar du information om Länsstyrelsen på andra språk.

Minoritetsspråk

Här kan du läsa om Länsstyrelsen på Sveriges minoritetsspråk.

Minoritetsspråk

English

Here you will find information on the County Administrative Board in English.

English

Information in english about coronavirus and Covid-19

Here you can find information from responsible authorities about the virus, spread of infection and handling of the outbreak.

Official information on the novel coronavirus, krisinformation.se:s webbplats External link.

Official information on the novel corona virus External link. (Folkhälsomyndigheten)

Questions and answers, (FAQ) about COVID-19 External link. (Folkhälsomyndigheten)

European Center for Disease Prevention and Control External link. (EU:s smittskyddsmyndighet)

Information about how to talk to children about the coronavirus  External link.(Save the children Sweden organization)

Information in other languages about coronavirus and Covid-19

About the coronavirus in several languages at 1177 Vårdguiden External link.

Information about corona in other languages (Folkhälsomyndigheten) External link.

News about the covid-19 outbreak in other languages from the Swedish Radio External link.

Information in english, arabic and dari from Save the children Sweden about how to talk to children about the coronavirus External link.

Informationssverige.se

Länsstyrelsernas webbplats om samhällsinformation för personer som är asylsökande och nyanlända.

Om det nya coronaviruset, Informationssverige.se External link.

Contact