19 okt 2021 klocka 09.30 - 16.00

PBL och kulturvärden

Kompetenssatsning PBL och kulturvärden för Boden och Älvsbyns kommuner. Under dagen kommer du ta del av avsnitt från Boverkets webbutbidning om PBL och kulturvärden. Därefter har vi gruppdiskussioner utifrån lokala exempel från länet där vi också utbyter erfarenheter kring hanteringen av PBL och kulturvärden.

Målgruppen är politiker, handläggare och annan personal inom kommunen som kommer i kontakt med plan- och byggprocesser.

Kompetenssatsningen påbörjades i fjol och kommer erbjudas samtliga kommuner i länet.

Program

09.30 Registrering och fika
10.00 Välkommen
10.10 Inledning Kulturvärden ett allmänt intresse
10.20 Kulturvärden för en attraktiv miljö
11.00 Bensträckare
11.10 Bygglov och kulturvärden
12.00 Lunch
13.00 Bygglov och kulturvärden, fortsättning
13.25 Varsamhetskrav och förvanskningsförbud
14.00 Bensträckare
14.15 Varsamhetskrav och förvanskningsförbud, fortsättning
14.30 Var finns mer kunskap?
14.35 Hur går vi vidare?
15.00 Avslutning med efterföljande fika

Kontakta Kerstin Lundin-Segerlund eller Marja Suikki om du har frågor.

VAR:
Polar Hotel, Storgatan 29, Älvsbyn
KOSTNAD:
Ingen avgift
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
30 sep 2021

Anmäl dig

Kontakt