Länsstyrelseveckan

en illustration för Länsstyrelseveckan Av: Sandra Ström Furlan

Länsstyrelseveckan är ett evenemang där vi samlar en serie möten, konferenser, utflykter och utställningar som lyfter arbetet med Norrbottens hållbara utveckling inom olika områden. Under veckan kan olika aktörer och privatpersoner mingla och nätverka bland våra montrar och utställningar eller hämta inspiration på någon av vara föreläsningar. Eventet är återkommande.

Mötesplatsen

Under Länsstyrelseveckan är Mötesplatsen en levande yta full av aktiviteter och utställningar där du kan mingla och nätverka med föreläsare, kollegor och andra konferensdeltagare.

Mötesplatsen var öppen för allmänheten och här bjöds på:

 • Bemannade montrar som visade upp delar av vår breda verksamhet.
 • Möjlighet att träffa experter och föreläsare.
 • Utställning om invasiva arter.
 • Vandringsutställning om svenska fjällrävsprojektet.
 • Möjlighet till korta, förbokade möten med landshövding Lotta Finstorp.
 • Filmhörna.
 • I montrarna visade vi upp arbetet med natur, friluftsliv, civilt försvar, fiske, klimat- och energi, social hållbarhet och invasiva arter.

Digitala Länsstyrelseveckan

Under hela Länsstyrelseveckan pågår även ett digitalt program som är tillgängligt på vår webbplats och även i våra sociala mediekanaler. Här hittar du filmer och inspirationspass från många av våra olika projekt. Filmerna speglar bredden i vår verksamhet och vårt arbete med Norrbottens hållbara utveckling inom olika områden.

Åtgärdsprogram för hotade arter och naturtyper

Länsstyrelserna arbetar med runt 150 åtgärdsprogram, för ungefär 300 arter och flera naturtyper. Dessa arter behöver speciella åtgärder, som till exempel slåtter eller naturvårdsbränning, för att överleva. Åtgärderna behöver göras på den plats i landskapet där arten eller miljön finns, inte bara inom naturreservat. Våra filmer synliggör arbetet med att bevara olika arter och naturtyper som hotas av utrotning på grund av exempelvis klimatförändringar.

Filmer från åtgärdsprogrammen

Kulturmiljöer

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader, miljöer och fornlämningar ger både upplevelser och kunskaper om vårt län. Se våra filmer och lär dig mer om de som levt här före oss.

Nära Mat - Norrbottens livsmedelsstrategi

Nära mat är Norrbottens livsmedelsstrategi. Den presenterar en gemensam vision och målbild för vad länets aktörer tillsammans ska verka för i Norrbotten. Visionen är Mer norrbottnisk mat på tallrikarna.

Filmer från Nära mat

Miljöanalys

Samhällsskydd - Lär dig mer om totalförsvaret

Miljöskydd

Vattenmyndigheten

Arenor som berör Norrbottens alla invånare

Under Länsstyrelseveckan 20-24 maj bjöd vi på många spännande teman som:

 • Som om vi aldrig funnits: ett fullsatt seminarium om tornedalingar, kväner och lantalaisets historia, språk, kultur och framtid utifrån sanningskommissionens slutbetänkande.
 • Länets fjällkommuner: en mötespunkt för diskussion om tillsyn, olovlig bebyggelse, anläggningar för rennäringen och andra frågor som vi handlägger på Länsstyrelsen.
 • Bokade möten med landshövding Lotta Finstorp.
 • Samverkan om transportfrågor inom norra Finland, Sverige och Norge inom EU-fonden Interreg Nord och projektet New North.
 • Tillsynsvägledning för miljöinspektörer: en kompetensutveckling för dig som arbetar som miljöinspektör i Norrbotten.
 • Strategisk workshop inför en ny klimat- och energistrategi för Norrbottens län.
 • Miljömålsdagarna 2024: en nationell konferens och en av Sveriges viktigaste mötesplatser för dig som arbetar med miljöfrågor.
 • Presentation av två unika fiskeprojekt: Den unika kustharren och den invasiva nordamerikanska bäckrödingen i Norrbotten.
 • Mötesplats för Kommunal- och regionrådsgruppen (KRG) kring strategiska och dagsaktuella frågor.
 • Ungas livsvillkor i framtidens Norrbotten.
 • En utvecklad energiplanering för Norrbottens län: enligt regeringens uppdrag att samordna länets aktörer. Rundabordssamtal kring denna viktiga pusselbit i den stora samhällsomvandlingen. Frågeställning: Vilka åtgärder är viktigast att ta med i arbetet?
 • Erfarenhetsutbyte mellan Jämställdhetsdelegationerna i Norrbottens och Västerbottens län.
 • Samverkansträff för Regionala samordningsgruppen (RSG).
 • ANDTS och brottsförebyggande arbete: nätverksträff för kommunala samordnare i Norrbotten som arbetar förebyggande kring brott eller alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar.
 • Avsiktsförklaring jämställd industri: en träffpunkt för anslutna aktörer.
 • Attraktiva vandringsleder i Norrbotten.
 • Totalförsvarsseminarium med öppna föreläsningar och paneldebatter.
 • Leda jämnt: ledarskapsprogrammet som integrerar jämställdhet i alla former av ledarskapsutveckling.
 • Rådet för gestaltad livsmiljö i Norrbotten: konferens för det nybildade rådet.
 • Norrbottens skogar i fokus: skyddad natur.
 • Konferens för länets samebyordföranden.
 • Länssamordningsgruppen för kvinnofrid: samverkan i arbetet mot mäns våld mot kvinnor.
 • Vardagsnära natur - en resurs för god och jämlik hälsa: aktuell forskning och goda exempel på hur natur kan användas för att främja fysisk och psykisk hälsa.
 • Guidad exkursion till Bälingeberget i Luleå.
 • Naturfrukost.
 • Quiz Mötesplatsen.
 • Norrbottens riksdagsledamöter.

Hur anmäler man sig till nästa omgång?

Då nästa tidpunkt för Länsstyrelseveckan närmar sig informerar vi löpande i våra befintliga kanaler och bjuder in olika lokala och nationella aktörer som kan tänkas vara intresserade av temat. Vi uppdaterar denna sida löpande.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss