Nyckelarter i Norrbottens fjällvärld 2023. Regional miljöövervakning

Med nyckelarter menar vi arter som har en stor påverkan på många andra arter i ett ekosystem, på ett sätt som innebär att förlust av en nyckelart skulle få negativa konsekvenser för andra arter. Exempel kan andra arter vara starkt beroende av en nyckelart, eller de levnadsmiljöer nyckelarten skapar. I Norrbotten har vi valt att följa antalet renar vintertid i fjällsamebyarna. Renens bete formar stora delar av fjällandskapet. Vi följer även hur tillgången på smågnagare, som fjällämmel och olika sorkarter, varierar genom miljöövervakning i Stora Sjöfallet. Smågnagare är viktiga bytesdjur för till exempel fjällrävar, ugglor och många rovfågelsarter. Vi har även valt att ta med några ansvarsarter.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2024
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=697&context=31

Dela sidan:

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss