Vind på kalfjället i Norrbottens länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Slutrapport EMRA Environmental planning, measures and restoration actions in regulated water systems. Ett svenskt-finskt gränsöverskridande samarbetsprojekt.

Våra vattendrag är påverkade på många olika sätt. Vattendrag har rensats för timmerflottning, älvar har byggts ut för vattenkraft och när vägar har byggts har broar placerats på ett felaktigt sätt så att de utgör vandringshinder. Allt detta påverkar vattenlevande organismer negativt. EMRA-projektet syftade till att förbättra livsmiljön i ett flertal vattendrag, både i Sverige och Finland. Projektet pågick 2019 till 2022.

Dela sidan:

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss