Nyckelarter i Norrbottens fjällvärld 2022

Inom den regionala miljöövervakningen följer vi utvecklingen för ett antal arter i fjällen, både så kallade nyckelarter och ansvarsarter. Med nyckelarter menar vi arter som på olika sätt skapar livsbetingelser för ett stort antal andra arter. I denna rapport följs ren och smågnagare. Med en ansvarsart för Norrbottens län menar vi en ovanlig art som har en stor del av sin utbredning i länet. I Norrbotten har vi valt att följa järv, jaktfalk och fjällräv.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2022
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=276&context=31