Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Norrbottens miljömålsprogram 2022-2025

Rapporten presenterar det regionala miljömålsprogrammet som ska bidra till Norrbottens miljö- och klimatarbete. De flesta av miljökvalitetsmålen bedöms inte kunna nås till år 2030 och för många av dem går utvecklingen åt fel håll. Det krävs rejäla insatser och åtgärder för att vi ska kunna nå globala och nationella mål. Mycket miljöarbete pågår vilket detta miljömålsprogram visar. Länsstyrelsen i Norrbottens län ansvarar för flera program som bidrar till miljöarbetet och dessa har sammanställts i en matris i bilaga 1. Miljömålsprogrammet har tagits fram av Länsstyrelsen Norrbotten för att ge vägledning och underlätta samarbete mellan länets aktörer i det gemensamma arbetet med att nå miljö- och hållbarhetsmålen.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2022
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Miljömål

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=299&context=31