Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Kulturreservatet Hanhinvittikko fäbod

UNIK I SITT SLAG En bild av idyll. Små rödmålade stugor i en prunkande sommaräng, gläntan i skogen lockar inbjudande; man vill stanna till och låta sina ögon och sin själ uppleva friden, välbefinnandet. Hanhinvittikko fäbod är idag unik i sitt slag i Norrbotten. Ängs- och betesmarken är en av den mest värdefulla i länet. Här finns en artrikedom som få andra fäbodar kan uppvisa, dessutom spirar ännu växter som är utrotningshotade i Sverige. Hanhinvittikko är en av få bevarade fäbodar i Tornedalen – de typiska byggnaderna finns ännu kvar. På fäboden anar man gränslandets historia; tornedalsk byggnadskultur blandas med finsk. När grannbyarna på andra sidan Torneälven brann under andra världskriget evakuerades många finländare till Hanhinvittikko.

Publikationens omslagsbild