Kriskommunikationsnätverkets studieresa till Helsingfors

Under våren 2020 bestämde kriskommunikationsnätverket i Norrbotten1 sig för att sikta på att genomföra en studieresa i närtid. Syftet med resan var att stärka länets aktörers samlade förmåga att kommunicera vid kris och höjd beredskap samt att utifrån ett totalförsvarsperspektiv öka motståndskraften mot yttre hot och påverkan. Under fyra fullspäckade dagar besöktes tio olika organisationer som på ett eller annat sätt arbetar med krisberedskap och kriskommunikation i Finland. Under besöken belystes bland annat organisationernas olika roller, hur de har arbetat under pandemin och i viss mån även hur de har arbetat med anledning av Rysslands invasion av Ukraina i februari 2022. Resultaten och lärdomarna från besöken kan du ta del av på kommande sidor i den här rapporten.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2022
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Krisberedskap

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=419&context=31