Vind i kombination med snöfall på kalfjället i Norrbottens länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Årsredovisning 2020

Länsstyrelsens årsredovisning är uppbyggd för att motsvara kraven i förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag (FÅB). Den består av delarna: Landshövdingen har ordet Årsredovisningens innehåll Resultatredovisning Övriga återrapporteringskrav Finansiell redovisning Landshövdingens underskrift av årsredovisningen Bilagor. Resultatredovisningen inleds med ett avsnitt som vi kallar Om Länsstyrelsen. Här beskrivs länsstyrelsens övergripande mål och uppdrag, hur vi jobbar med den strategiska styrningen samt verksamhets- och organisationsutveckling. Sedan följer Läget i länet, där en regional lägesbild presenteras med utgångspunkt i en av de tre nationella utmaningar som SCB identifierat.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2021
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Vårt uppdrag

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=BD_2021__8&context=31