Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Fåglar som indikatorer för miljön i Norrbottens län

Denna rapport redovisar resultat från den regional miljöövervakningen av fåglar för tidsperioden 2002-2019. Med hjälp av data från Svensk fågeltaxering följer vi utvecklingen av fågelbestånden i Norrbotten. Syftet är att upptäcka förändringar av fågelbestånden och de miljöer som fåglarna lever i. Under tidsperioden 2002-2019 har antalet fågelindivider i Norrbotten generellt minskat. Antalet individer har minskat hos de artgrupper som lever i odlingslandskap och fjällbjörkskog.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2020
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Djur
  • Miljö
  • Miljömål
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=BD_2020__12&context=31