Norrbottens klimat- och energistrategi 2020–2024

Norrbottens klimat- och energistrategi ska bidra till att ökningen av jordens medeltemperatur hållas väl under två grader. För att nå detta antas samma mål som gäller på nationell nivå - inga nettoutsläpp av växthusgaser år 2045. Strategin är ett verktyg för att integrera klimat- och energifrågorna i det regionala utvecklings- och tillväxtarbetet, i miljöprövning, miljötillsynsarbetet, samhällsplaneringen och i arbetet med en infrastruktur som främjar hållbarhet. Den ska användas som vägledning och stöd för att utveckla och genomföra åtgärder för att nå satta mål samt fungera som plattform för samarbete i energi- och klimatfrågorna mellan länets aktörer.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2019
Publikationstyp:
Strategi

Nyckelord:

  • Energi
  • Klimat

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=BD_2019_2&context=31