Når vi miljömålen?

Miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till. Alla miljökvalitetsmålen redovisas i rapporten, tillsammans med sammanfattningar av resultaten från uppföljningen som gjordes i november 2018, för tre av målen gjordes bedömningen av måluppfyllelse samt utvecklingen nationellt i januari 2019. I Norrbotten bedöms fyra av miljökvalitetsmålen vara nära att nås till år 2020. Nio mål kommer inte att nås till 2020 med idag beslutade styrmedel. Frisk luft, Bara naturlig försurning, Ingen övergödning, Storslagen fjällmiljö anses vara nära att nås. Tre miljökvalitetsmål bedöms nationellt I rapporten redovisas även exempel på åtgärder som genomförts under året samt vilka fler åtgärder som krävs för att nå miljömålen.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2019
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Miljö
  • Miljömål
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=BD_2019_1&context=31

Dela sidan:

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss