Högt vattenstånd i Norrbottens länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Kustmynnande vattendrag - Metodutveckling och restaurering

I denna rapport redovisas projektet Kustmynnande vattendrag - metodutveckling och restaurering som pågått under tre år. Det är ett EU interregionalt projekt i Nordprogrammet i samarbete med ELY-centralen i Finska Lappland, LUKE och GTK i Finland, SGU i Sverige samt Länsstyrelsen i Norrbottens län. Rapporten finns även på finska och engelska .

Om publikationen

Publiceringsår:
2019
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Miljö
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=BD_2019_6_3&context=31