Klimatförändringarnas påverkan på Norrbottens kulturmiljöer

Det globala klimatet förändras och i norra Sverige förväntas effekterna vara stora på grund av en markant temperaturökning och förändrade nederbördsmönster som leder till att stora delar av Norrbotten får betydligt mycket mer nederbörd. Norrbottens kulturmiljöer präglas av mångfald och variation vilket återspeglas i ett varierande landskap, från skärgårdens öar, älvdalar genom inlandets skogar och till fjällvärlden. Överallt finns mer eller mindre tydliga spår efter människorna som levt här under årtusendena före oss. De mångskiftande förutsättningarna har gett många olika uttryck för de näringar man levt av. Ortnamnen, bebyggelsen och landskapets nyttjande berättar om samisk, tornedalsfinsk och svensk kultur.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2019
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Byggnadsvård
  • Klimat
  • Kulturmiljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=BD_2019__9&context=31